Klietkų-Danielių
giminė:

Aprašas

Pavardės
Vietovardžiai

Žukowski-Jurewicz
giminė:

Aprašas
Pavardės
Vietovardžiai
Namai
Laiškai

Giminės medis

Jolantos:
Prisiminimai
Fotografija/Ikonos

Susidomėjusiems genealogija
Apie giminės medį
Programos
Pakutuvėnų šeimos
Nuorodos


Klietkų giminė

Klietkų pavardė daugiausia paplitusi Skaudvilės apylinkėse.

Mano surinktoje medžiagoje galima susipažinti 6 (šešiomis) Klietkų giminės kartomis.

Prosenelio – tėčio senelio – PRANO Klietkaus (g.1861) 1893 m. santuokos įraše minima, kad jaunasis yra Raseinių dūmos miestelėnas, Adolfavo palivarko, Kražių parapijos. Jaunojo tėvai – miestelėnai sutuoktiniai JERONIMAS ir KAROLINA mergaut. GRYNEVECKA KLIETKAI.

Jaunoji – ONA GEDGAUDAITĖ (g. 1875) iš Paežerių kaimo, Girdiškės parapijos. Jaunosios tėvai – bajorai sutuoktiniai ALEKSANDRAS ir ONA mergaut. LUKOŠEVIČIŪTĖ GEDGAUDAI. Tačiau 1846 m. gyventojų surašyme Paežerių kaime jokių Gedgaudų nėra.

Toliau, abiejų sutuoktinių kilmės vietos pėdsakai dingsta.

Pranas ir Ona Klietkai turėjo 4 vaikus. Jų sūnus STEPONAS (g. 1912 m.) užaugino net 10 vaikų.

Sūnus BRONIUS turėjo 5 vaikus, tačiau žmona Petronėlė juos užaugino viena, nes Bronius 1944 m., už tai, kad priklausė Šaulių organizacijai, buvo suimtas, nuteistas ir 15-ai metų ištremtas į Karagandos sritį, kur 1950 metais mirė nuo tuberkuliozės.

Šiuo metu pažįstamų palikuonių pavarde Klietkus nėra. Broniaus sūnus Petras turi sūnų Raimondą, kuris augina dukterį. Stepono (turėjusio 10 vaikų, kurių 6 buvo sūnūs) sūnūs Jonas ir Stasys vaikų neturėjo, sūnus Pranas žuvo armijoje, o apie sūnų Edmundo ir Vaclovo vaikus nieko nėra žinoma.

Danielių giminė

Danielių giminė įsikūrusi Jurbarko apylinkėse: Girdžių, Kartupių, Naujininkėlių kaimuose.

Šiuo metu svetainėje galima susipažinti su 6 (šešiomis) Danielių giminės kartomis. Tačiau labai daug ryšių nutrūksta mano tėvų kartoje. Daugumos vaikai ir anūkai yra nepažįstami. 

Senelis – mano tėvo mamos tėvas – JUOZAPAS Danielius (g.1891 m.) buvo valstietis, gyveno Naujininkėlių kaime. Vedė ROZALIJĄ REMEIKYTĘ, kuri mirė pagimdžiusi 2 vaikus: sūnų ir dukterį Petronėlę (mano močiutę). Vėliau Juozapas (~1923 m.) vedė VINCENTĄ MACIJAUSKAITĘ, kuri pagimdė dar 5 vaikus.

Močiutės brolis JONAS Danielius (g. 1916 m.) ilgai su tėvais negyveno, greičiausiai išvyko gyventi į JAV. Daugiau apie jį nebuvo jokių žinių.


© 2014-11-14, Jolanta Klietkutė