Klietkų-Danielių
giminė:

Aprašas

Pavardės
Vietovardžiai

Žukowski-Jurewicz
giminė:

Aprašas
Pavardės
Vietovardžiai
Namai
Laiškai

Giminės medis

Jolantos:
Prisiminimai
Fotografija/Ikonos

Susidomėjusiems genealogija
Apie giminės medį
Programos
Pakutuvėnų šeimos
Nuorodos


Klietkų giminė

Klietkų pavardė daugiausia paplitusi Skaudvilės apylinkėse. Bažnytinių metrikų duomenimis nuo 1820 metų giminė laikėsi Šilalės rajone. 1800–1820 m. – Alsėdžių parapijoje, kur, artimai nesant liuteronų bažnyčių, galimabuvo tuoktis ir liuteronams. Taip Alsėdžių katalikų parapijos knygose atsirado liuteronų Jono Kletkin ir Karolinos Zeringytės 1811 ir 1815 m. gimusių vaikų krikštai.

Mano proproprosenelis Danielius Klietkin, liuteronas, 1840-aisiais gaudamas pasą (įrašyta pavardė „Kletkus“), kad galėtų gyventi Vilniaus gubernijoje, figūruoja kaip Prūsijos pilietis. Vedęs Ievą Grunaitę apie 1820 m. susilaukė mano proprosenelio Jeronimo, o 1827 m. Pasvaigėje (Aldėdžių parapija) – sūnaus Julijono. Apie 1851 m. santuokos metrikoje rašoma, kad tuokiasi našlys Jeronimas Kletka su Karolina Grineveckyte, abu iš Ždonų bajorkaimio. Tikriausiai, kad tuokdamasis Jeronimas priėmė katalikų tikėjimą ir jo šeima ilgam apsistojo Kaltinėnų parapijoje.

Prosenelio – tėčio senelio – Prano Kletkaus (g. apie 1861) 1893 m. santuokos įraše minima, kad jaunasis yra Raseinių dūmos miečionis iš Adolfavos palivarko, Kražių parapijos (žvelgiant į jo brolių ir sesių gimimo vietą, galima spėti, kad ir jis gimė Paežerio bajorkaimyje). Jaunojo tėvai – miesčionys sutuoktiniai Jeronimas ir Karolina Gineveckytė Kletkai. Jaunoji – Ona Gedgaudaitė (g. apie 1875) iš Paežerio bajorkaimio, Girdiškės parapijos. Jaunosios tėvai – bajorai sutuoktiniai Aleksandas ir Ona Lukoševičiūtė Gedgaudai.

Tai jau kita – nepaprastai įdomi ir plati giminė. Aleksandro Gedgaudo protėvis – Adomas Gedgaudas, gimęs apie 1760 m., bajoras (herbas Gulbė), gyveno Šilalės parapijoje Šarkuose. Jo sūnus Aleksandras Kajetonas Gedgaudas vedė bajoraitę Oną Lukoševičiūtę ir į Gedgaudų giminę įsiliejo Lukoševičių – Vismantų – Benediktų giminių palikuonės.

Pranas ir Ona Klietkai turėjo 4 vaikus. Jų sūnus Steponas (g. 1912 m.) užaugino net 10 vaikų.

Sūnus Bronius, mano senelis, susilaukė 5-ių vaikų, tačiau žmona Petronėlė juos užaugino viena, nes Bronius 1944 m., už tai, kad priklausė Šaulių organizacijai, buvo suimtas, nuteistas ir 15-ai metų ištremtas į Karagandos sritį, kur 1950 metais mirė nuo tuberkuliozės.

Šiuo metu pažįstamų palikuonių pavarde Klietkus nėra. Broniaus sūnus Petras turi sūnų Raimondą, kuris augina dukterį. Stepono (turėjusio 10 vaikų, kurių 6 buvo sūnūs) sūnūs Jonas ir Stasys vaikų neturėjo, sūnus Pranas žuvo sovietų armijoje, o apie sūnų Edmundo ir Vaclovo vaikus žinių nėra.

Kelios Klietkų šeimos minimos tarpukario emigrantų į JAV sąrašuose, tačiau giminystės sąsajų su jomis kol kas nerasta.

Mano surinktoje medžiagoje šiuo metu yra 7 (septynios) Klietkų giminės kartos.

Danielių giminė

Danielių giminė įsikūrusi Jurbarko apylinkėse: Girdžių, Kartupių, Naujininkėlių kaimuose.

Šiuo metu surinkta informacija apie 4 (keturias) Danielių giminės kartas. Tačiau labai daug ryšių nutrūksta mano tėvų kartoje. Daugumos vaikai ir anūkai yra nepažįstami. 

Senelis – mano tėvo mamos tėvas – Juozapas Danielius (g. 1891 m.) buvo valstietis, gyveno Naujininkėlių kaime. Vedė Rozaliją Remeikytę, kuri mirė pagimdžiusi 2 vaikus: sūnų ir dukterį –  Petronėlę (mano močiutę). Vėliau Juozapas (apie 1923 m.) vedė Vincentą Macijauskaitę, kuri pagimdė dar 5 vaikus.

Močiutės brolis Jonas Danielius (g. 1916 m.) ilgai su tėvais negyveno, greičiausiai išvyko gyventi į JAV. Daugiau apie jį nebuvo jokių žinių.


© 2014-11-14 – 2023-01-23, Jolanta Klietkutė