Klietkų-Danielių
giminė:

Aprašas

Pavardės
Vietovardžiai

Žukowski-Jurewicz
giminė:

Aprašas
Pavardės
Vietovardžiai
Namai
Laiškai

Giminės medis

Jolantos:
Prisiminimai
Fotografija/Ikonos

Susidomėjusiems genealogija
Apie giminės medį
Programos
Pakutuvėnų šeimos
Nuorodos


Klietkų – Danielių giminėje minimos pavardės

Danielius

DANIELIUS pavardė kilusi iš krikšto vardo Danielius.

 • Danielius Jonas & Danielienė (Kondrotaitė) Petronėlė susituokė ~1885 m. greičiausiai Jurbarko apskrity
 • Danielius Juozapas & Danielienė (Rimeikytė) Rozalija susituokė 1912 m. sausio 7 d. Eržvilko bažnyčioje
 • Danielius Juozapas & Danielienė (Macijauskaitė) Vincenta susituokė ~1923 m. Eržvilko bažnyčioje
 • Danielius Petras & Danielienė (Mockutė) Cecilija
 • Danielius Alfonsas & Danielienė (Onusaitytė) Genutė
 • Danielius Steponas & Danielienė Vladislava
 • Danielius Juozas (Vincas) & Danielienė (Adriulaitytė) Albina
 • Danielius Vidmantas & Danielienė Birutė


Gedgaudas

GEDGAUDAS. Plg. liet. Ged-budas, Ged-a-minas, Ged-i-minas; prūsų Ged-e-buth, Ged-e-gawde, Ged-ympthe. Šaknis ged- dažna ir antruosiuose sanduose: liet. Dal-geda, Sir-gedas; prūsų But-i-gede, Jaw-gede. Šaknis ged- siejama su liet. gedėti "gailėti; liūdėti", gedauti klausti, ieškoti, teirautis, pasigedus kokio daikto; ilgėtis; norėti, geidauti, pasi-gesti ir pan. Kamienas gaud- ypač dažnai pasitaiko antrajame sande, plg. liet. Ber-gaudas, Ged-govdas; prūsų Al-gaude, Ja-gawde. Wikipedija apie Gedgaudų giminę.

 • Gedgaudas Aleksandras & Gedgaudienė (Lukoševičiūtė) Ona


Gryneveckis (Grinevičius)

GRYNEVECKIS. Lenkiškas variantas Grynawiecki / Grynewiecki / Hryniewiecki, herbas Przegonia.

 • Klietkus Jeronimas & Karolina Grynevecka


Jasiūnas 

JASIŪNAS, JASAS iš krikšto vardo Jonas, plg. lenk. Jas: Jan, brus. Jas: Joan.

 • Jasiūnas Liutauras & Jasiūnienė (Klietkutė) Daiva susituokė 1999.05.22 Vilnius


Jokubauskas

 • Jokubauskas Stasys & Jokubauskienė (Klietkutė) Ona


Karosas

 • Karosas Antanas & Karosienė Bronislava
 • Karosas Juozapas & Karosienė (Klietkutė) Marija


Klietkus

KLETKUS, KLĖTKUS pavardė paplitusi Tauragės raj., yra gimininga su dabartinėmis liet. pavardėmis Klietkis (Batakiai), Kletkis (Kelmė), Kletkus (Pagėgiai, Žagarė), Klėtkus (Batakiai, Skaudvilė, Tauragė). Lietuvių pavardžių žodyne ji laikoma germaniškos kilmės, lyginama su vok. pvarde Kletke, lenk. Kletka, Kletek ar pan.

 • Klietkus Vaclovas & Klietkienė Elena
 • Klietkus Edmundas & Klietkienė Sigutė
 • Klietkus Bronius & Klietkienė (Danieliūtė) Petronėlė susituokė apie 1937
 • Klietkus Pranas & Klietkienė (Gedgaudaitė) Ona susituokė 1893.05.17 Girdiškių bažnyčia, Batakių dekanatas
 • Klietkus Jeronimas & Klietkienė (Grynevecka) Karolina
 • Klietkus Vytautas & Klietkienė (Mončytė) Virginija
 • Klietkus Antanas & Klietkienė (Mončytė) Lina
 • Klietkus Steponas & Klietkienė (Oželytė) Valerija
 • Klietkus Raimondas & Klietkienė (Poškutė) Daiva susituokė 2005.04.30 Vilnius
 • Klietkus Petras & Klietkienė (Žukowska) Irena susituokė 1966.07.02 Šv.Dvasios bažnyčia, Vilnius

Kregeris

 • Kregeris Raimundas & Kregerienė (Danieliūtė) Laima


Lapinskas

 • Lapinskas Albinas & Lapinskienė (Pinaitytė) Nijolė


Mejeris

MEJERIS. Pavardė paplitusi Tauragės, Kelmės, Šakių, Šilalės, Kėdainių, Šiaulių, Plungės, Biržų, Kėdainių, Klaipėdos, Ukmergės, Vilniaus, Vilkaviškio rajonuose. Iš vok. Meier, Meyer, Meijer, Maier, Mayer, Majer ar pan.

 • Mejeris Valdas & Mejerienė (Stankutė) Žydrūnė


Molis

 • Molis Arvydas & Molienė (Danieliūtė) Birutė


Paulius

 • Paulius Vladas & Paulienė (Stonytė) Stefa susituokė 1957.06.23 Tauragė


Pinaitis

 • Pinaitis Pranas & Pinaitienė (Danieliūtė) Elena
 • Pinaitis Rimantas & Pinaitienė (Morengolcaitė) Vida
 • Pinaitis Eligijus & Pinaitienė (Smailytė) Virginija


Pranarauskas

 • Pranarauskas Zigmas & Pranarauskienė (Pinaitytė) Laimutė


Pudžiuvelis

PUDŽIUVELIS. Pavardė paplitusi Tauragės ir  Raseinių rajonuose. Plg. Pūdžiuvelis ir galbūt Pudževelis, Pudživelis, Puodžius. Pravardinės kilmės pavardės, sietinos su "puodžius, puodų dirbėjas".

 • Pudžiuvelis Anicetas & Pudžiuvelienė (Klietkutė) Aldona


Pužauskas

 • Pužauskas Zenonas & Pužauskienė (Klietkutė) Stanislava
 • Sadauskienė (Klietkutė)
 • Sadauskienė (Klietkutė) Stefa & Sadauskas Zenonas
 • Sadauskienė (Klietkutė) Stefa & Sadauskas Zenonas


Rimeikis

 • Rimeikis Jonas & Rimeikienė (Rakauskaitė) Marijona susituokė ~1890 m. greičiausiai Jurbarko apskrity


Stalerūnas

 • Stalerūnas Antanas & Stalerūnienė (Danieliūtė) Audronė


Stankus

STANKUS. Iš krikšto vardo – Stanislovas. Plg. brus. Stanko: Stanislaw, lenk. Stanko, Stanek, Stank: Stanislaw, rus. Stanko: Stanislaw.

 • Stankus Visvydas & Stankienė (Ežerskytė) Nijolė susituokė 1995.10.16 Skaudvilė, Tauragės r.
 • Stankus Antanas & Stankienė (Klietkutė) Irena
 • Stankus Visvydas & Volodkienė Erika


Stonys

 • Stonys Antanas & Stonienė (Klietkutė) Zofija


Tendzegolskis

 • Tendzegolskis Vincas & Tendzegolskienė (Karosaitė) Stasė


Vencelis

VENCELIS. Iš slaviškos kilmės vardo Vaclovas, plg. lenk. Więceslaw, Więc, ček. Vaceslav, vok. Wenzel: Wenceslaw.

 • Vencelis Arvydas & Vencelienė (Stankutė) Violeta susituokė 1987.09.12 Skaudvilė, Tauragės r.

Želvys

 • Želvys Algis & Želvienė (Stonytė) Irena

© 2014-11-14, Jolanta Klietkutė