Klietkų-Danielių
giminė:

Aprašas

Pavardės
Vietovardžiai

Žukowski-Jurewicz
giminė:

Aprašas
Pavardės
Vietovardžiai
Namai
Laiškai

Giminės medis

Jolantos:
Prisiminimai
Fotografija/Ikonos

Susidomėjusiems genealogija
Apie giminės medį
Programos
Pakutuvėnų šeimos
Nuorodos


Žukowski – Jurewicz giminėje minimos pavardės


Grigas

Guobys

GUOBYS. Pavardė paplitusi Molėtų, Anykščių, Švenčionių, Utenos, Ignalinos, Skuodo, Lazdijų, Zarasų, Ukmergės rajonuose.  Plg. Guoba, Guobis, Gobas, Gobė, Gobis, Gobys, Gabia, Gabė, Ga-bė, Gabis, Gabys. Kilmė kelia abejonių. Pirmiausia neaišku ar visos šios pavardės etimologiškai yra susijusios. Jų ryšys būtų įmanomas, jeigu jas visas kildintume iš liet. guobti, gaubtis; grobti, griebti, krūvon traukti ir kt.; gobti gaubti; siausti, supti; grobti, imti, glemžti; glaustis ir kt.; gobus, gobšus, godus; gabus, kuris sugeba ką padaryti: gobus, godus; vikrus, plg. „godus“, gabštus „nagingas; gobus, godus“. Bet, galimas daiktas, kad dalis šių pavardžių yra kitaip atsiradusios. Sakysim, pvd. Guoba gali būti kilusi tiesiog iš medžio pavadinimo guoba (Ulmus), plg. lat. Goba, Gobinš. Lat. Guoba „guoba“.

Ilgevičius

ILGEVIČIUS. Pavardė labiausiai paplitusi Molėtų raj. (šiek tiek yra ir Švenčionių raj. – Ilgievič, Ilgiewicz). Plg. Ilgauskas, Ilgas – galbūt iš liet. ilgas „aukštas“.

Jurewicz (Jurevič)

JUREWICZ. Pavardė plačiai paplitusi visoje Lietuvoje, Baltarusijoje, Lenkijoje. Lenk. Jurewicz, Jurowicz: Jerzy, brus. Jurewicz: Jurij, rus. Jurewicz.

Kolaszewski

Kulakowski

Lipniewicz

Masianas

Newerowicz (Neverovič)

Olševskis

Stankiewicz (Stankievič)

Verseckas

VERSECKAS. Pavardė paplitusi Trakų, Alytaus, Šalčininkų, Kaišiadorių,  Vilniaus, Švenčionių, Varėnos rajonuose. Plg. Varsockas, Versackas, Versockas. Gabūt vietovardinės kilmės pvd., padarytos iš kaimo (ar upės) vardo Verseka.

Wenclawski (Venclavski)

Żukowski (Žukovski)

ŽUKOWSKI. Pavardės su žuk-, žūk- dažnai gali būti tam tikri vertiniai iš slaviško žodžio „vabalas“ ar pan.


© 2008-04-01, Jolanta Klietkutė