Jurgis Ambraziejus Pabrėža
2021 metų renginiai
Giminės medis
Bibliografija
Liudijimai
Fondas
Kultūros kelias
Geocaching
Testas
 
Susidomėjusiems genealogija
Nuorodos
Jurgio Ambraziejaus Pabrėžos
labdaros ir paramos fondas

2022 m. sausio 10 d. įvyko steigiamasis Jurgio Ambraziejaus Pabrėžos labdaros ir paramos fondo susirinkimas. Priimti įstatai, išrinkta valdyba ir vadovas.

Jurgio Ambraziejaus Pabrėžos labdaros ir paramos fondo tikslas – stiprinti kultūros paveldo išsaugojimo; nacionalinio, pilietinio ir kultūrinio identiteto vystymo; pilietinio ugdymo svarbą; skatinti ir organizuoti savanoriškas veiklas. Bus siekiama įamžinti su J. A. Pabrėža susijusias vietas,  įprasminti bei suaktualinti J. A. Pabrėžos atminimą bei remti veiklas, susijusias su J. A. Pabrėžos dvasinės, mokslinės, meninės ir kt. veiklos vertybių atkūrimu, restauravimu ir išsaugojimu.

Fondo dalininkai ir valdybos nariai: Lietuvos pasauliečių pranciškonų ordino nacionalinis viceministras diak. Nerijus Čapas OFS; Vilniaus universiteto Šiaulių akademijos prof. dr. Juozas Pabrėža, Klaipėdos universiteto doc. dr. Rita Jankauskienė, viešosios įstaigos Pranciškonų gimnazijos istorijos mokytojas metodininkas, Kretingos rajono savivaldybės tarybos narys Vaidas Kuprelis, br. kun. Evaldas Darulis OFM, Kretingos Apreiškimo vienuolyno bibliotekos darbuotoja Nijolė Raudytė OFS; istorikė Jolanta Klietkutė OFS ir visuomenininkė Asta Pocienė.

Apskritojo stalo diskusijos metu aptarta viena galimybių įrengti J. A. Pabrėžos gyvenimo vietos ekspoziciją-mini muziejų, kurioje planuojame pristatyti J. A. Pabrėžos, kaip dvasininko, oratoriaus ir žmonių mylimo pamokslininko, botaniko, jautriasielio gydytojo, Žemaičių bendrinės kalbos kūrėjo palikimą.

Ekspozicija-mini muziejus galėtų tapti tikslinių susitikimų, edukacijų, integruotų pamokų bei Kretingos miestą lankančių turistų vieta.

Mielieji, jeigu jums artima fondo idėja, kviestume prisidėti finansiškai:

Rekvizitai:
Jurgio Ambraziejaus Pabrėžos labdaros ir paramos fondas
Sąsk.: LT327300010172039650 Swedbank
Swift: HABALT22

© 2022-05-26, Jolanta Klietkutė