Jurgis Ambraziejus Pabrėža
2021 metų renginiai
Giminės medis
Bibliografija
Liudijimai
Fondas
Kultūros kelias
Geocaching
 
 
Susidomėjusiems genealogija
Nuorodos

2021 – Jurgio Ambraziejaus Pabrėžos
METAI

Bandau sudėlioti vienoje vietoje visus renginius, skirtus J. A. Pabrėžos metams.

Jeigu žinote renginių, kurių nėra šiame sąraše – labai prašau su manimi pasidalinti, kad papildyčiau sąrašą. El. paštas japabreza@gmail.com

Jolanta Klietkutė
 • Sausio 14 d. Kretingos J. Pabrėžos gimnazijos mokiniai dalyvavo nuotolinėje pamokoje, kurią vedė lektorė Nijolė Raudytė, Mažesniųjų Brolių Ordino Lietuvos Šv. Kazimiero Provincijos Kretingos Apreiškimo vienuolyno bibliotekos darbuotoja, kuri papasakojo apie unikalią rankraščių kolekciją, neformalią lituanistinę mokyklą Kretingos bernardinų vienuolyne XIX a. Šios unikalios mokyklos dvasiniu vadovu buvo J. A. Pabrėža. Visą savaitę nuo sausio 11 iki 15 dienos gimnazijos mokiniai, minėdami šią sukaktį, lankė J. A. Pabrėžos kapą, uždegė atminimo žvakutes. Visus mokslo metus mokiniai kūrybiniais darbais mini šią sukaktį. Įvairių dalykų pamokose ir neformaliojo švietimo būreliuose vieni kuria kryžiažodžius, verčia J. A. Pabrėžos tekstus į kitas kalbas, kiti – piešia ar eiliuoja, trečių klasių gimnazistai rašo projektinius darbus… Jau spalį įvyko dailyraščio konkursas, kur mokiniai rašė J. Pabrėžos tekstus. Gimnazijos bibliotekoje eksponuojami mokinių sukurti akrostichai, skirti Jurgiui Ambraziejui Pabrėžai. Gimnazistai dalyvaus sportinėse J. A. Pabrėžos vardo varžybose.
 • Sausio 15 d. tyliai ir kukliai praėjo J. A. Pabrėžos 250-ojo gimtadienio diena. Toks jausmas, kad Dievas, matydamas jo begalinį kuklumą ir nusižeminimą, net karantiną priderino prie to, kad gimtadienis būtų be jokios pompastikos – šviesioje ramybėje. Nors virtualią erdvę šią dieną užplūdo daugybė publikacijų, skirtų Jurgio Pabrėžos metų atidarymui, tačiau Kretingoje, prie žemaičių šventojo kapo susirinko tik artimiausi – broliai pranciškonai bei saujelė kretingiškių, saugiai per atstumą, pasklidusių po kapines: Kretingos r. savivaldybės atstovės Dalia Činkienė ir Asta Pocienė, pranciškonai pasauliečiai Nijolė Raudytė OFS ir Jonas Drungilas OFS, Kretingos muziejaus atstovė Jolanta Klietkutė OFS. Minėjimą filmavo ir trumpą reportažą „Panoramoje“ parengė Lietuvos televizija.  Jau nuo ryto kapą lankė pavieniai žmonės, degė daugybė paliktų žvakelių. Broliai pranciškonai malda pagerbė Jurgio Pabrėžos atminimą, brolis Bernardas skyrė jam eilėraščio posmus, J. A. Pabrėžos universitetinės gimnazijos mokytoja Ramunė Masiokienė atnešė gėlių puokštę... „Rūpinkis visur ir visada pagal Šv. Dvasios nurodymą nusižeminti. Nusižeminti širdyje, mintyse, žodžiuose, visais darbais“ (J. A. Pabrėžos asmeninio dvasinio tobulėjimo pasiryžimas 1800 m.).
 • Vasario 17 d. 18.30–20.00 val. Pranciškoniškos pasauliečių akademijos nuotolinio ugdymo konferencijų ciklo konferencija „T. Viktoro Gidžiūno OFM studija apie Jurgį Ambraziejų Pabrėžą ir jos publikavimo istorija“. Lektorė dr. Irena Vaišvilaitė meno ir bažnyčios istorikė, diplomatė.
 • Vasario 18 d. Šiaulių Didždvario gimnazijoje vyko nuotolinė IX-oji Tėvo Jurgio Ambrozijaus (Ambraziejaus) Pabrėžos vardo respublikinė mokslininkų, mokytojų, dvasininkų ir mokinių konferencija „Žmogaus ekologija“. Konferencijos svečiai: kunigas brolis Paulius Vaineikis OFM, biologijos mokytojas metodininkas Kęstutis Kaulinis iš Kretingos Pranciškonų gimnazijos, kalbininkas doc. dr. Juozas Pabrėža iš VU Šiaulių akademijos ir istorikas Julius Kanarskas (Kretingos muziejaus direktoriaus pavaduotojas). Po plenarinio posėdžio, susiskirstę į tris sekcijas, per 100 konferencijos dalyvių išklausė 26 pranešimus, kuriuos parengė net 51 dalyvis iš 13 respublikos progimnazijų ir gimnazijų, pranešimus pristatė ir mokytojai. Konferenciją organizavo gimnazijos gamtos mokslų mokytojos: Virginija Savickaitė, Kristina Muraškienė, Danguolė Vaičekauskienė, Rima Valčiukienė, bendradarbiaudamos su Panevėžio švietimo centru, Šiaulių visuomenės sveikatos centru.
 • Kovo 15 – balandžio 15 d.  Klaipėdos moksleivių saviraiškos centras vykdė virtualų krašto pažinimo projektą „Didingieji kretingiškiai: Jurgis Pabrėža ir Karolis Chodkevičius“. Projekte kviečiami dalyvauti 8-11 klasių mokiniai, individualiai, dalyvių skaičius neribojamas. Projekto tikslas ugdyti gebėjimą atrinkti ir sisteminti medžiagą, atrastą internete bei kūrybiškai šią medžiagą pateikti. Projekto žingsniai: 1. Su mokytoja sutartu laiku, per Zoom aplinką, mokinių grupės supažindinimas su projektu bei internetinio įrankio Book Creator pristatymas; 2. Dalyvis pasirenka asmenybę – J. A. Pabrėža ar  J. K. Chodkevičius, bei ieško visapusiškos informacijos internete apie šią asmenybę, laikmetį, Kretingą (tekstai, citatos, antraštės, nuorodos, paveikslėliai); 3. Internetinio įrankio Book Creator aplinkoje pasirenka laikraščio šabloną ir komponuoja jame savo medžiagą (pageidautina parengti bent 3 lapus).
 • Kovo 20–28 d. knygų iliustratorius, visuomenininkas Andrius Seselskas Kretingos J. Pabrėžos universitetinės gimnazijos fojė ant sienos art decor stiliumi nutapė 3 x 4 m dydžio J. A. Pabrėžos paveikslą. Portretas įrėmintas augalų rėmeliu, o po juo pavaizduotas svarbiausias J. Pabrėžos botanikos veikalas „Taislius augyminis“.
 • Kovo 22 – balandžio 19 d. nuotoliniu būdu vyko mokinių kūrybos konkursas ,,Pabrėžos įkvėpti“, kuriame dalyvavo Žemaitijos regiono mokyklos ir gimnazijos. Konkursui pateikta 17 įvairių žanrų darbų: pasakų, eilėraščių, akrostichų, haiku, net poema, dienoraščių, laiškas, novelė, straipsnis ir esė. Organizavo Irena Lapinskienė, J. Pabrėžos universitetinės gimnazijos lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja ekspertė.
 • Kovo 23–31 d. nuotoliniu būdu vyko Kretingos rajono 1–4 klasių mokinių dailyraščio konkursas „Mano plunksnelė 2021“, skirtas Jurgio Pabrėžos metams paminėti, dalyvavo 52 mokiniai iš dvylikos rajono ugdymo įstaigų. Organizavo Genina Jonaitienė, Kurmaičių pradinės mokyklos direktoriaus pavaduotoja ugdymui.
 • Kovo 25‒26 d. nuotolinė konferencija „Scientia et historia 2021“ skirta archeologei, antropologei, archeomitologijos pradininkei, Lietuvos mokslo akademijos užsienio narei Marijai Alseikaitei-Gimbutienei (1921‒1994), farmakognostui, botanikui, pranciškonų vienuoliui Jurgiui Ambraziejui Pabrėžai (1771‒1849), astronomui, mokslo istorikui, Lietuvos mokslo istorijos ir filosofijos bendrijos steigėjui akademikui Pauliui Slavėnui (1901‒1991). 9.30–10.00 val. „Jurgis Ambraziejus Pabrėža: ar jis nusipelnė 7 žvaigždučių įvertinimo?“ Jonas Grincevičius ir Nora Šlekienė (Vilniaus universitetas). 10.00–10.30 val. „Jurgis Ambraziejus Pabrėža: žymus botanikas, farmacininkas, liaudies gydytojas“ Janina Valančiūtė (Lietuvos medicinos biblioteka). 10.30–11.00 „Jurgio Ambraziejaus Pabrėžos bibliotekos istorinė-bibliografinė rekonstrukcija: medicinos ir farmacijos rinkinio atvejis“ Nijolė Raudytė (Kretingos Apreiškimo vienuolyno biblioteka) ir Arvydas Pacevičius (Vilniaus universitetas). Konferenciją rengė: Lietuvos mokslo istorikų ir filosofų bendrija, Lietuvos kultūros tyrimų institutas, Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka, Lietuvos medicinos ir farmacijos istorijos muziejus.
 • Kovo 31 d. 18 val. pokalbio su Kretingos Apreiškimo vienuolyno bibliotekininke Nijole Raudyte ir humanitarinių mokslų daktare Žavinta Sidabraite tiesioginė transliacija YouTube kanale iš Kretingos r. sav. M. Valančiaus viešosios bibliotekos. Susitikimo metu kalbama apie Kretingos pranciškonų vienuolyno bibliotekos archyve saugomus rankraščius, Jurgio Pabrėžos suburtos Neformalios lituanistinės mokyklos dokumentų kolekciją, Agapito Mickevičiaus pamokslų įžvalgas.
 • Kovo mėn. Kretingos rajono savivaldybės Kultūros ir sporto skyriaus prašymu, knygų iliustratorius, visuomenininkas Andrius Seselskas sukūrė 12 ekslibrisų-padėkų su originaliais autoriniais piešiniais.
 • Balandžio 9 d. Klaipėdos Šventojo Pranciškaus Asyžiečio bažnyčia pradėjo kurti pirmąjį Lietuvoje sensorinį-fitoterapijos sodą pagal botaniko, kunigo pranciškono Jurgio Ambraziejaus Pabrėžos rekomendacijas. Sodas skirtas vaikams ir suaugusiems, turintiems ypatingų poreikių, sveikatos sutrikimų.
 • Balandžio 12–16 d. VšĮ Pranciškonų gimnazija visą savaitę truko renginių ciklas, skirtas J. A. Pabrėžos metams paminėti.  1–3 klasių mokiniai J. A. Pabrėžai skyrė tris dienas: kūrybos dieną „Esu sau žmogelis“ vyko  dailyraščio konkursas, skambėjo „Margaspalvė pieva“, buvo kuriami piešiniai, lankstiniai. Per integruotas pamokas „Atradimų diena pievoje“ mokinukai išmoko atpažinti penkis pievos augalus, ieškojo pavasario ženklų, dalyvavo viktorinoje, mįslių konkurse, džiaugėsi gamtos spalvomis. Žygio dieną „Pažink pasaulį su J. A. Pabrėža“ vaikai kartu su sese Julija Lukauskaite FMSC aplankė J. A. Pabrėžos paminklą, kapą, koplyčią senosiose kapinėse. Per savaitę įgytas žinias įvertino žaidimo „Kahoot“ viktorina, kurią 1–3 klasių mokinimas vedė bibliotekininkė Sandra Drungilaitė. Įdomių pamokų vyko nuotoliniu būdu Teams platformoje vyresnių klasių mokiniams. Mokytojas Vilius Adomaitis 1, 3 ir 4 gimnazijos klasių mokiniams vedė netradicines geografijos pamokas  „Žemės rašts pagal J. Pabrėžą“. Aštuntokai dalyvavo integruotose netradicinėse pamokose „Žemaitijos augalų tyrinėtojas, rinkėjas ir apibūdintojas“ (mokytojai Lina Jucytė, Kęstutis Kaulius). Netradicinę integruotą tikybos ir lietuvių literatūros pamoką „Valančiaus fenomenas“  I gimnazijos klasėms organizavo mokytojai  Irma Šedienė, Rasa Žygaitienė, Lina Odinienė ir Antanas Šneideraitis. 7–8 klasių mokiniai buvo pakviesti į viktoriną „J. A. Pabrėža – lietuviškasis da Vinčis pranciškonas ir dar daugiau“. Mokytojos Edita Miežetienė, Audronė Raudienė, Danutė Ančerytė viktoriną padalijo į keturis turus: 1 turo klausimai buvo skirti J. A. Pabrėžos biografijai, 2 turo klausimai buvo susieti su J. A. Pabrėžos pomėgiais ir veikla, 3 turo klausimai apibūdino J. A. Pabrėžos darbų reikšmę geografijos, gamtos, biologijos mokslams, 4 turo klausimai skirti J. A. Pabrėžai kaip kunigui, pranciškonui. Mokytojų Jolantos Simaitienės, Audriaus Janonio, vadovų Alfonso Mačėno, Sigitos Mačėnaitės, br. Gedimino Numgaudžio dėka gimnazijos internetinės svetainės bei feisbuko puslapius papuošė merginų ansamblio ir šokių studijos „Ritmas“ meninis projektas „Paslėpk mane po savo sparnais“. Vyko gimnazijos penktų klasių dailyraščio konkursas „Žiūrėk, kad tavo gyvenimas būtų tylus ir ramus, nes toks Dievui patinka. Melskis kiekvienoje vietoje. Būk blaivus, išmintingas, išauklėtas, drovus ir kuklus“. Savaitę vainikavo istorijos mokytojo Vaido Kuprelio organizuotas tradicinis renginys – XIV-oji Kretingos rajono konferencija „Laisvės kovos Lietuvoje ir Kretingos krašte”. Renginį pradėjo mokytojos Irmos Šedienės parengta literatūrinė kompozicija „Kretingos didžiavyriai”. Konferencijos dalyvius sveikino Pranciškonų gimnazijos direktorius Alvydas Virbalis OFM, Kretingos rajono savivaldybės administracijos švietimo skyriaus vedėja Asta Burbienė, Kretingos rajono švietimo centro metodininkė Eglė Survilaitė. Pranešimus skaitė Pranciškonų gimnazijos, Kretingos Jurgio Pabrėžos universitetinės gimnazijos, Salantų gimnazijos, Darbėnų gimnazijos, Kūlupėnų Motiejaus Valančiaus pagrindinės mokyklos, Kretingos Marijono Daujoto progimnazijos mokiniai. Konferencija buvo skirta Kretingos ir visos Lietuvos gerovę kūrusioms asmenybėms pažinti. Buvo skaitomi pranešimai apie Joną Karolį Chodkevičių, Jurgį Ambraziejų Pabrėžą, Motiejų Valančių, Juozapą Tiškevičių, Praną Urbonavičių, Marijoną Daujotą, Kazimierą Kontrimą.
 • Balandžio 15 d. nuotolinė mokslinė-praktinė konferencija, skirta J. A. Pabrėžos metams paminėti. Konferencijos moderatorius diak. Nerijus Čapas OFS, Lietuvos pasauliečių pranciškonų ordino nacionalinis viceministras. 13.00 val. Konferencijos pradžia. Sveikinimai. Br. kun. Andrius Dobrovolskas OFM, Mažesniųjų brolių ordino Lietuvos šv. Kazimiero provincijos Kretingos apreiškimo vienuolyno gvardijonas; br. kun. Algirdas Malakauskis OFM, Mažesniųjų brolių ordino Lietuvos Šv. Kazimiero provincijos ministras; Antanas Kalnius, Kretingos rajono savivaldybės meras; Dalia Činkienė, Kretingos rajono savivaldybės administracijos Kultūros ir sporto skyriaus vedėja. 13.15–13.35 val. „Šv. Pranciškaus Asyžiečio dvasingumas Tėvo Jurgio Ambraziejaus Pabrėžos pamoksluose“ br. kun. Algirdas Malakauskis OFM, Mažesniųjų brolių ordino Lietuvos Šv. Kazimiero provincija. 13.35–13.50 val. „Jurgio Ambraziejaus Pabrėžos neformali lituanistinė mokykla Kretingos bernardinų vienuolyne XIX a.“ Nijolė Raudytė, Kretingos Apreiškimo vienuolyno biblioteka. 13.50–14.10 val. „Jurgis Ambraziejus Pabrėža – žemaičių bendrinės rašomosios kalbos kūrėjas“ prof. dr. Juozas Pabrėža, Šiaulių universitetas. 14.10–14.25 val. „Jurgio Ambraziejaus Pabrėžos pamokslų edukacinai aspektai“ dr. Kęstutis Trakšelys, Kretingos Jurgio Pabrėžos universitetinė gimnazija, Klaipėdos universitetas. 14.55–15.05 val. „Etnofarmacinio paveldo augalai Klaipėdos universiteto Botanikos sode“ prof. dr. Asta Klimienė, Klaipėdos universitetas. 15.05-15.25 val. „Pranciškono J. A. Pabrėžos sielos ir kūno gydymo bruožai“ br. kun. Benediktas Jurčys OFM, doc. dr. Rita Jankauskienė, Klaipėdos universitetas. 15.25–16.00 val. „Jurgio Ambraziejaus Pabrėžos žemaičių bendrinės kalbos idėja“ prof. dr. Giedrius Subačius, University of Illinois at Chicago ir Lietuvos istorijos institutas. Rengė: Kretingos rajono savivaldybės administracijos Kultūros ir sporto skyrius, Mažesniųjų brolių ordino Lietuvos šv. Kazimiero provincija, Kretingos Viešpaties Apreiškimo Švč. M. Marijai parapija.
 • Balandžio 15 d. Tikybos mokytojai virtualioje popietėje su Švėkšnos „Saulės“ gimnazijos tikybos mokytoju ekspertu Remigijumi Oželiu paminėjo Lietuvos šviesuolio Jurgio Ambraziejaus Pabrėžos metus. Mokytojo eksperto Remigijaus Oželio Poros valandų trukmės įdomus, iliustruotas, paremtas istoriniais faktais pristatymas apie kun. Jurgio Pabrėžos gyvenimą ir veiklą.
 • Balandžio 22 d. 14 val. Virtuali paskaita „Jurgio Ambraziejaus Pabrėžos asmeninės bibliotekos kolekcija“. Pranešimą skaitė Kretingos Apreiškimo vienuolyno bibliotekininkė Nijolė Raudytė. Organizavo Klaipėdos rajono savivaldybės Jono Lankučio viešoji biblioteka.
 • Balandžio mėn. Klaipėdos universiteto (KU) Botanikos sodo vaistinių-prieskoninių augalų skyrius pradėtas pertvarkyti į etnofarmacinę kolekciją pagal baltiškąjį modelį, sukuriant atskiras zonas. Joje atsirado ir etnofarmacinių, arba liaudyje naudojamų kaip vaistinių, augalų zona, kurioje pasodintas valerijonas, vingiorykštė, šalpusnis, dilgėlė, bitkrėslė ir kt. Iš viso etnofarmacinei kolekcijai atrinkta 19 nuo seno mūsų krašte augančių gydomųjų augalų. Jie susodinti grupėmis į apskritimo, gyvačiukės, saulutės formomis kuriamą gyvybės medį, o suformuoti takai primena medžio kamieną.
 • Gegužės 4 d. Klaipėdos apskrities Ievos Simonaitytės viešoji biblioteka pasirašė trišalę sutartį su Klaipėdos Šv. Pranciškaus Asyžiečio vienuolynu ir Klaipėdos universiteto doc. dr. Rita Jankauskiene dėl projekto „Pranciškono J. A. Pabrėžos žolinyčios renesansas“ įgyvendinimo. Numatyta ekspedicija į J.A. Pabrėžos tėviškę, herbariumų sudarymas, keliaujančios parodos sukūrimas, edukaciniai užsiėmimai.
 • Gegužės 5–6 d. nuotolinė dvidešimt septintoji tarptautinė mokslinė-praktinė konferencija „Žmogaus ir gamtos sauga 2021“. Vienas pranešimas: „Jurgio Ambraziejaus Pabrėžos – botanikos ir farmakognozijos mokslų bei sveikos gyvensenos pradininko mokslinės ir praktinės – taikomosios veiklos reikšmė Lietuvoje“ prof. dr. habil. Ona Ragažinskienė, dr. Nerijus Jurkonis (VDU BS). Seminaras „Mokslo žinių sklaida apie vaistinių augalų tyrimus ir racionalų panaudojimą, skirtas farmakognosto, botaniko, vienuolio Jurgio Ambraziejaus Pabrėžos (1771–1849) mokslinei, pedagoginei, šviečiamajai ir gamtosauginei veiklai pažymėti“: VDU Botanikos sodo direktorius dr. Nerijus Jurkonis (VDU BS). Sveikinimo žodis, minint Jurgio Ambraziejaus Pabrėžos 250–ąsias gimimo metines ir mokslinę, pe-dagoginę, šviečiamąją bei gamtosauginę veiklą. Prof. dr. habil. Ona Ragažinskienė (VDU BS) „Jurgio Ambraziejaus Pabrėžos veiklos reikšmė šiuolaikinei farmacijai, farmakognozijai, sveikai gyvensenai ir vaistažolininkystės plėtrai“. Almantas Kulbis, Irena Pečiulienė (LMNŠC) „Jurgio Ambraziejaus Pabrėžos šviečiamoji, ugdomoji, gamtosauginė veikla ir šiuolaikinė pedagogika“. Doc. dr. Tauras Antanas Mekas (LSMU Medicinos ir farmacijos istorijos muziejaus direktorius) „Vienuolynų vaistininkystė – europietiškos farmacijos ištakos“. Dr. Gražina Kadžytė (LLTI) „Vaistinių augalų pasaulis tautosakoje“. Prof. dr. habil. Nijolė Savickienė (LSMU) „Medicininiai grybai – imuninės sistemos sergėtojai“. Prof. habil. dr. Audrius Sigitas Maruška (VDU GMF) „Vaistinių augalų biologiškai veikliųjų junginių įvairovės vaidmuo Biotechnologijų taikymui farmacijos mokslo vystymui“. Organizavo Vytauto Didžiojo universitetas ir Lietuvos mokslų akademija.
 • Gegužės 7 d. Spaudos atgavimo, Knygos ir Kalbos dieną Šiaulių akademijos (VU) profesorius dr. Juozas Pabrėža Kretingos Jurgio Pabrėžos universitetinės gimnazijos gimnazistams vedė pamoką ,,Jurgis Ambraziejus Pabrėža – žemaičių bendrinės rašomosios kalbos kūrėjas“.
 • Gegužės 13 – birželio 8 d. Skuodo r. sav. R. Granausko viešosios bibliotekos Skaitytojų aptarnavimo skyriuje eksponuojama dailininko Andriaus Seselsko ekslibrisų, skirtų J. A. Pabrėžos metams paminėti, paroda.
 • Gegužės 14 – birželio 6 d. Kretingos Jurgio Pabrėžos universitetinė gimnazija Jurgio Pabrėžos metus kvietė švęsti ne tik kuriant dainas, piešinius ar eilėraščius, bet ir savo meninius sugebėjimus išreiškiant per kompiuterinį žaidimą „Minecraft“. Užduotis: pasidomėti apie Jurgio Pabrėžos gyvenimą, jo nuopelnus ir veiklas. Pastatyti statinį, susijusį su jo darbais. Nufotografuoti arba nufilmuoti savo kūrinį.
 • Gegužės 18 d. projekto „Lietuvos muziejų fenomenai“ dokumentinio filmo „Kninga. - Toręti sawiey Kozonius...“ (aut. Jolanta Klietkutė, Tadas Šaulys) premjera Kretingos muziejaus YouTube kanale.
 • Gegužės 20 d. Kretingos Jurgio Pabrėžos universitetinės gimnazijos vidiniame kiemelyje specialiai įrengtose lysvėse gimnazijos bendruomenė kartu su Klaipėdos universiteto (KU) Botanikos sodo darbuotojais pasodino 18-ka J. A. Pabrėžos veikale „Botanika arba Taislius augyminis“ aprašytų vaistažolių, dekoratyvinių ir prieskoninių augalų: čiobrelis (thymus), levanda (lavandula), vaistinis šalavijas (salvia officinalis), juozažolė (hyssopus officinalis), saldžialapė kulkšnė (astragalus glycyphyllos), paprastasis raudonėlis (origanum vulgare), vaistinė balzamita (balsamita major), vaisgina (ajuga), eraičinas (festuca), vingiris (thalictrum), viendienė (hemerocallis), lanksva (spiraea), paprastasis ligustras (ligustrum vulgare), rugiaveidė (leymus), rasakila (alchemilla), vaistinis smidras (asparagus officinalis), sirinis klemalis (asclepias syriaca), vaistinė plautė (pulmonaria officinalis).
 • Gegužės 20 d. Kartenos bažnyčios šventoriuje pasodintas J. A. Pabrėžos vardinis ąžuolas su atminimo lentele. Organizavo Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba kartu su Salantų regioninio parko direkcija. Vietą ąžuolui sodinti Kartenos bažnyčios šventoriuje parinko Kartenos parapijos klebonas Algirdas Lukšas, sodinuką iniciatyvos autoriams padovanojo Valstybinės miškų urėdijos Kretingos regioninis padalinys. Ceremonijoje dalyvavo: Salantų regioninio parko direktorius Modestas Šečkus, Valstybinės miškų urėdijos Kretingos regioninio padalinio vadovas Tomas Zaleckis, Salantų regioninio parko direkcijos vyr. specialistė Irma Žąsytienė, Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos viešųjų ryšių specialistė Diana Rakauskaitė, Kartenos katalikiškosios palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninės vadovas Normantas Žeimys, Kartenos parapijos klebonas Algirdas Lukšas, Kartenos seniūnė Arūnė Putvinienė, Kretingos rajono savivaldybės meras Antanas Kalnius, Salantų regioninio parko direkcijos kraštovaizdžio architektas Kazys Šiaulys, Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos direktorius Albertas Stanislovaitis, Salantų regioninio parko direkcijos istorikas Julius Kanarskas, Žemaitijos nacionalinio parko direktorius Ramūnas Lydys, kiti.
 • Gegužės 21 d. Sekminių išvakarėse, J. Pabrėžos augalėlių (baltasis serbentas, didžiažiedė tūbė, baltažiedis šalavijas, juozažolė) provaikaičiai pasodinti prie Kretingos muziejaus Tradicinių amatų centro (sodino Jolanta Klietkutė ir Rasa Lapienė). J. A. Pabrėža Kretingos vienuolyno sodelyje turėjo vaistinių augalų darželį, kurio augalėlių daigelius dalino apylinkių moterims nurodydamas kaip juos auginti, kad nesikryžmintų su kitais tos pačios rūšies augalais. Augalus į Kretingą atvežė Rasa Lapienė, kuriuos jai perdavė teta Regina Banienė, gyvenanti Kėdainiuose. Šiuos augalus prižiūrėjo ir rūpestingai augino 7-ios kartos.
 • Gegužės 28 d. Salantų miesto parke vyko regioninė gamtos mokslų konferencija „Žmogus ir gamta“. Joje dalyvavo Kretingos rajono Salantų, Kretingos Jurgio Pabrėžos universitetinės, Skuodo Pranciškaus Žadeikio, Gargždų „Vaivorykštės“, Klaipėdos ,,Ąžuolyno“, Viešosios įstaigos Pranciškonų gimnazijų bei Kartenos mokyklos-daugiafunkcio centro mokiniai ir mokytojai. Klaipėdos universiteto Botanikos sodo direktorė dr. Asta Klimienė konferencijoje pristatė pranešimą „Ekosistemos ir žmogus“, Jurgio Pabrėžos universitetinės gimnazijos biologijos mokytoja metodininkė Aurelija Orlovienė skaitė pranešimą „Jurgis Pabrėža – vertas būti pavyzdžiu“, Lina Jucytė, Viešosios įstaigos Pranciškonų gimnazijos biologijos mokytoja metodininkė, – „Gamta – tiriamųjų darbų idėjų šaltinis“, Rūta Trakienė, Kartenos mokyklos-daugiafunkcio centro geografijos mokytoja, – „Kaip mokytis įdomiau? Pamokos netradicinėse erdvėse“ ir Rasa Bumblienė, Salantų gimnazijos biologijos mokytoja metodininkė, – „iNaturalist mobiliosios programėlės galimybės pažįstant biologinę įvairovę“. Teorinei konferencijos daliai vadovavo Salantų gimnazijos 3G klasės mokinės Judita ir Monika Matevičiūtės. Joje mokiniai atliko gamtos pažinimo ir tyrinėjimo užduotis: turėjo atpažinti įvairių augalų sėklas, iš kvapo – vaistinius augalus, iš augalo dalių – nustatyti augalo rūšis. Sudėtingiausia mokiniams buvo atpažinti paukščių balsus. Renginio metu visi konferencijos dalyviai išbandė iNaturalist mobiliąją programėlę, kuri jiems padėjo nustatyti parke aptiktas kelias augalų, kerpių, vabzdžių rūšis. iNaturalist – tai gamtininkų, mokslininkų, biologų socialinis tinklas, pagrįstas biologinės įvairovės stebėjimu visame pasaulyje. Botaninės ekskursijos metu po Salantų miesto parką Botanikos sodo direktorė dr.(HP) Asta Klimienė visus supažindino su parko būdingais augalais. Konferenciją organizavo Salantų gimnazijos biologijos mokytoja Rasa Bumblienė ir Kretingos Jurgio Pabrėžos universitetinės gimnazijos biologijos mokytoja Aurelija Orlovienė.
 • Birželio 3 d. popietė ,,Jurgio Ambraziejaus Pabrėžos keliais“ šalia Kalnalio bažnyčios. Dalyvavo br. Benediktas Jurčys OFM ir Žolinčių akademijos prezidentė Danutė Kunčienė.
 • Birželio 10 d. 14 val. LMA Biologijos, medicinos ir geomokslų skyriaus nuotolinis išplėstinis (MS Teams) susirinkimas, skirtas iškilių mokslininkų jubiliejams paminėti. Įžangos žodis – BMGMS skyriaus pirmininkas akad. Vaidutis Kučinskas. Akad. Rimantas Jankauskas „Marijos Gimbutinės darbai apie indoeuropiečių kilmės problemą ir naujausi paleogenetikos duomenys“. Akad. Jonas Remigijus Naujalis „Žemaitijos augalų žinovas, kunigas, pranciškonų vienuolis Jurgis Ambraziejus Pabrėža ir Lietuvos botanika“. Akad. Sigitas Podėnas „Irena Eitminavičiūtė – mokslininkė ir mokslininkų ugdytoja“. Pranešimu trukmė – 30 min.
 • Birželio 10 d. Kretingos muziejaus Baltojoje salėje įvyko mokslinė konferencija „Jurgis Ambraziejus Pabrėža – kunigas, vienuolis, botanikas“: 12.00–12.15 Konferencijos atidarymas. Antanas Kalnius, Kretingos raj. meras, Juozapas Marija Žukauskas OFM, Kretingos Viešpaties Apreiškimo Švč. Mergelei Marijai bažnyčios klebonas ir Vida Kanapkienė, Kretingos muziejaus direktorė. 12.15–12.40 „Tėvo Ambraziejaus Pabrėžos pėdsakai Kretingos krašte“, Julius Kanarskas, Kretingos muziejaus direktoriaus pavaduotojas muziejininkystei. 12.40–13.05 „J. A. Pabrėža – sielų gydytojas“. Juozapas Marija Žukauskas OFM, Kretingos Viešpaties Apreiškimo Švč. Mergelei Marijai bažnyčios klebonas. 13.05–13.30 „J. A. Pabrėža – Lietuvos botanikos tėvas“, dr. Valerijus Rašomavičius, Gamtos tyrimų centro Botanikos instituto Floros ir geobotanikos laboratorijos vadovas. 13.30–13.45 Kavos pertraukėlė. 13.45–14.05 „Jurgis Ambraziejus Pabrėža – lietuviškų augalų vardų kūrėjas“, Albina Auksoriūtė, Lietuvių kalbos instituto direktorė, Lietuvių kalbos instituto Terminologijos centro vyriausioji mokslo darbuotoja. 14.05–14.25 „Senoji vaistininkystė Lietuvoje“, Tauras Mekas, Lietuvos medicinos ir farmacijos muziejaus direktorius. 14.25–14.50 „Dangaus medicina“, Virgilijus Skirkevičius, Kauno medicinos universiteto dėstytojas. Organizavo Kretingos muziejaus Gamtos skyriaus vedėja Jurgita Tertelienė.
 • Birželio 10 d. 14.50 val. Kretingos muziejaus Baltojoje salėje knygos ,,Žemaičių šventasis” pristatymas. Organizavo Kretingos r. sav. Kultūros ir sporto skyriaus vyr. specialistė Asta Pocienė. Renginyje Kretingos J. Pabrėžos gimnazijai atstovavo būrelio ,,Kūrybinis rašymas“ narės Karolina Miežetytė (III a kl.) ir Karolina Mažrimaitė (II d kl.). K. Mažrimaitė skaitė draugės kūrinio ištrauką, o K. Miežetytė, akrosticho ir dienoraščio apie Jurgį Pabrėžą autorė, buvo apdovanota knyga ,,Žemaičių šventasis“.
 • Birželio 10–13 d. 15.20 val. dailininko Andriaus Seselsko kūrybinių darbų parodos „Jurgiui Ambraziejui Pabrėžai atminti“ pristatymas Dvaro rūmų verandoje. Organizavo Kretingos r. sav. Kultūros ir sporto skyriaus vyr. specialistė Asta Pocienė.
 • Birželio 10 d. 15.45 val. parodos „Jurgį Ambraziejų Pabrėžą prisiminus“ atidarymas Kretingos muziejaus ūkvedžio namo ekspozicijos salėje. Organizavo Kretingos muziejaus vyr. muziejininkė-istorikė Jolanta Klietkutė.
 • Birželio 10 d. 16.00 val. literatūrinė-muzikinė valanda „Apaštalo išpažintis“ pagal Juozo Pociaus sukurtą to paties pavadinimo pjesę, skirta Jurgio Ambraziejaus Pabrėžos metams Kretingos muziejaus ūkvedžio namo kiemelyje. Vaid. Juozas Pocius, Algimantas Verbutas, Virginija Kochanskytė, Rima Neverauskytė-Brunzienė.
 • Birželio 10 d. Kretingos vienuolyno kiemelyje dokumentinio filmo  „Žemaičių šventasis Jurgis Ambraziejus Pabrėža (1771–1849). Gyvoji istorija“ premjera. Kūrybinė grupė: Gaivilė Tamašauskienė, Asta Pocienė, Jolanta Klietkutė.
 • Birželio 10–11 d. Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras kartu su Valstybine saugomų teritorijų tarnyba ir Žemaitijos nacionaliniu parku organizavo renginį „Taislius augyminis“, skirtą Jurgio Ambraziejaus Pabrėžos metų minėjimui. Renginio metu keturios komandos, kurias sudarė mokiniai iš Klaipėdos, Žagarės, Vilkaviškio ir Marijampolės bei jų mokytojai, varžėsi rūšių ralyje – bandė surasti ir nufotografuoti kuo daugiau skirtingų augalų rūšių. Per kiek daugiau nei vieną valandą rūšių ralio dalyviai Žemaitijos nacionalinio parko žolynuose aptiko net 120 skirtingų augalų rūšių.
 • Birželio 11 d. į Lenkimų kraštą atvyko ekspedicija, kurią subūrė Klaipėdos apskrities Ievos Simonaitytės viešoji biblioteka, norėdama pamatyti A. J. Pabrėžos gimtinę, susipažinti su apylinkėmis, surinkti augalus, pabendrauti su vietiniais gyventojais. Ekspedicijos dalyviai: Klaipėdos apskrities Ievos Simonaitytės viešosios bibliotekos darbuotojai Daiva Nakrošienė, Valdemara Butkevičienė, Milda Daugintienė, Jurga Bardauskienė, Kretingos rajono savivaldybės Motiejaus Valančiaus viešosios bibliotekos darbuotoja Simona Gagilaitė, Mažesniųjų brolių ordino Viešpaties apreiškimo vienuolyno bibliotekininkė Nijolė Raudytė, Klaipėdos šv. Pranciškaus Asyžiečio vienuolyno broliai Benediktas Jurčys ir Astijus Kungys, Klaipėdos universiteto doc. dr. Rita Jankauskienė, Žolinčiaus akademijos vadovė Danutė Kunčienė ir prie jų prisijungė Skuodo rajono savivaldybės R. Granausko viešosios bibliotekos atstovai: Jonas Grušas, B. Sruogienė, Gražina Daukantienė, Lenkimų bendruomenės pirmininkas Kazys Viršilas, bendruomenės narys Liudas Staponas.
 • Birželio 19 d. Abakų Lurde prie Kartenos piliakalnio vakaras „J. A. Pabrėžos pėdomis“: 18.00 val. paskaita „J. A. Pabrėža apie sveikatos gelbėjimą augalais“ Žolinčių akademijos prezidentė Danutė Kunčienė; 19.00 val. pokalbiai su br. Benediktu Jurčiu OFM apie J. A. Pabrėžos sielovados aktualijas; 21.00 val. iškilminga muzikuojančio jaunimo eisena su fakelais nuo Kartenos bažnyčios į Abakų Lurdą. Vadovas br. Paulius Vaineikis; 22.00 val. Gargždų muzikos mokyklos moksleivių Auksės Rekašiutės (vokalas, gitara), Skaistės Rekašiutės (mušamieji), Erikos Potenžytės (saksofonas) koncertas Abakų Lurde.
 • Birželio 30 d. Kretingoje startavo ekskursija „Arbatėle su istorijos prieskoniais“ kviečianti pakeliauti po J. Pabrėžos pasaulį. Ekskursiją šeštadieniais iki rugpjūčio 28 d. vedė gidė Diana Jomantaitė-Jonaitienė.
 • Liepos 3 – rugsėjo 14 d. dailininko Andriaus Seselsko ekslibrisų, skirtų J. A. Pabrėžos metams paminėti, paroda Bernardinų bendruomenės centre Maironio g. 10, Vilniuje.
 • Liepos 6 d. 15.00–20.00 val. Verkių dvaro rūmuose veikė ekspozicija „Jurgis Pabrėža ir jo žolynai“.
 • Liepos 25 d., šv. Onos atlaidų metu, Lenkimų miestelyje atidengtas paminklas dviems Skuodo kraštui svarbioms asmenybėms – Jurgiui Pabrėžai ir Simonui Daukantui, sukurtas tautodailininko Jono Pušinsko iš seno, Lenkimų bažnytėlės šventoriuje nupjauto medžio. Skulptūra stovi miestelio centre, vietos bendruomenės iniciatyva sukurtoje naujoje erdvėje – skvere. Prie skulptūros pastatyti du Lenkimų bendruomenės nario Romualdo Tumos daryti suoliukai. Lenkimų Šv. Onos bažnyčioje šv. Mišias šventė ir paminklą pašventino Telšių vyskupas Algirdas Jurevičius.
 • Rugpjūčio 9 d. Kretingos trečiojo amžiaus universiteto (TAU) klausytojai įvykdė projektą „Kartu su Jurgiu Ambraziejum Pabrėža – į svečius pas Motiejų Valančių“: 76 Kretingos TAU studentai vyko į vyskupo M. Valančiaus gimtinės muziejų Nasrėnų kaime. Edukacinėje popietėje kalbėjo: prof. hab. dr. Roma Bončkutė „Motiejaus Valančiaus rankraštinio giesmyno piešinių pagoniškieji ir krikščioniškieji motyvai“, Kretingos J. Pabrėžos universitetinės gimnazijos direktorius, edukologijos ir socialinių mokslų daktaras Kęstutis Trakšelys „Socialinių problemų kontūrai Jurgio Pabrėžos pamoksluose“. Lektorius vaistininkas-žolininkas Marius Lasinskas pasakojo apie vaistažoles.
 • Rugpjūčio 14 d. 19 val. dokumentinio filmo „Jurgis Ambraziejus Pabrėža. Gyvoji istorija“ pristatymas Palangos bažnyčioje. Organizavo Pasauliečių pranciškonų ordino Palangos brolija.
 • Rugpjūčio 18 d. Panevėžyje pristatytas didelio formato tekstilinis darbas iš džinsų – Jurgio Ambraziejaus Pabrėžos portretas. Autoriai: džinsų pernaudojimo studijos įkūrėja Milda Paukštė ir Vilniaus dailės akademijos studentas menininkas Miss Ratt. Kitą savaitę J. A. Pabrėžai skirtas atvirlaiškis eksponuojamas galerijoje „Cannamama“, Vilniuje.
 • Rugpjūčio 19 d. registrų centre įregistruotas Jurgio Ambraziejaus Pabrėžos labdaros ir paramos fondas.
 • Rugpjūčio 20 d. 15 val. Darbėnų bibliotekoje skaitytojų sueiga „Sielos ir kūno gydytojas“. Pranešimą skaitė Kretingos r. sav. M. Valančiaus viešosios bibliotekos Kraštotyros ir informacijos skyriaus vedėja Laima Jonauskaitė. Renginio metu buvo skaitomos ištraukos iš kunigo J. A. Pabrėžos pamokslų.
 • Rugpjūčio 20 d. Kretingos rajono turizmo informacijos centras sukūrė internetinį testą „Ar pažįsti Jurgį Pabrėžą?“.
 • Rugpjūčio 21 d. Ryterna modul Mototourism Rally dalyviai keliavo J. A. Pabrėžos keliais. Ralio tema „Lietuviškasis DaVinči“.
 • Rugpjūčio 21–22 d. Raudėnuose surengtas šv. Baltramiejaus atlaidų savaitgalis, kuriame išskirtiniais renginiais pažymėti net keli svarbūs ne tik Šiaulių rajonui, bet ir visai Lietuvai įvykiai bei asmenybės. Šv. Mišias atvyko aukoti brolis pranciškonas iš Kretingos Paulius Vaineikis. Jurgį Ambraziejų Pabrėžą prisiminė ir raudėniškiams paskaitą skaitė kalbininkas dr. Juozas Pabrėža.
 • Rugpjūčio 28 d. Kretingoje vyko Lietuvos pasauliečių pranciškonų ordino Telšių regiono brolijos ugdymo seminaras tema: „Žemaičių šventasis – Jurgis Ambraziejus Pabrėža“. 11.15 val. paskaita apie Jurgio Ambraziejaus Pabrėžos gyvenimą ir veiklą (br. kun. Juozapas Marija Žukauskas OFM). 13.00 val. dokumentinio filmo „Žemaičių šventasis Jurgis Ambraziejus Pabrėža (1771-1849). Gyvoji istorija“ peržiūra ir pristatymas (Jolanta Klietkutė OFS). 14.00 val. malda prie J. A. Pabrėžos kapo Kretingos parapijos senosiose kapinėse.
 • Rugsėjo 2 d. 26-tą kartą įvyko integruota pamoka apie Jurgį Ambraziejų Pabrėžą: kunigą, nuodėmklausį, dvasios tėvą, pranciškoną,  mokytoją, gydytoją, menininką I-ųjų gimnazijos klasių mokiniams Kretingos Jurgio Pabrėžos universitetinėje gimnazijoje.
 • Rugsėjo 10 d. IX-oji nacionalinė konferencija (nuotoliniu būdu ZOOM programoje) skiriama geografijos mokslui nusipelniusių asmenybių paminėjimui bei dalyvių supažindinimui su geografijos mokslo naujienomis. 12.10–12.30 val. „Jurgis Ambraziejus Pabrėža – daugiaplanė asmenybė“ Vilma Beržanskienė, Kretingos Jurgio Pabrėžos universitetinė gimnazija. 12.30–12.50 val. „Jurgio Ambraziejaus Pabrėžos geografijos vadovėlis“ dr. Ričardas Skorupskas, VU CHGF Geomokslų institutas. Organizuoja Lietuvos geografų draugija ir Vilniaus universiteto Chemijos ir geomokslų fakulteto Geomokslų institutas.
 • Rugsėjo 17 d. 14.00 val. Skuodo savivaldybės R. Granausko viešosios bibliotekos „Facebook“ paskyroje tiesioginė nuotolinė mokslinė konferencija, skirta J. A. Pabrėžos metams paminėti: literatūrinė kompozicija „Laiškas Jurgiui Ambraziejui Pabrėžai“. Pranešimai: prof. dr. Rimantas Balsys „Humoro samprata M. Valančiaus ir J. A. Pabrėžos raštuose“, prof. dr. Juozas Pabrėža „J. A. Pabrėža – žemaičių bendrosios rašomosios kalbos kūrėjas“, dr. Giedrius Subačius „Jurgis Ambraziejus Pabrėža ir Simonas Daukantas“. Organizuoja Skuodo savivaldybės R. Granausko viešoji biblioteka ir Skuodo rajono savivaldybės administracija.
 • Rugsėjo 17 d. 15.00 val. Ekskursija Kretingos bernardinų (pranciškonų) vienuolyne ir bažnyčioje „Kretingos Viešpaties Apreiškimo Švč. Mergelei Marijai bažnyčios kūrimosi istoriniai bruožai“ bei pašnekesys „Jurgis Ambraziejus Pabrėža „Parkratyma an sąžines”“. Organizatorius: Kultūros ir sporto skyriaus paminklotvarkininkė Meda Skersienė.
 • Rugsėjo 18 d. 20.00 val. erdvinės instaliacijos „Švytintis Jurgio Ambraziejaus Pabrėžos sodas“ pristatymas prie Kretingos rajono kultūros centro. 20.30 val. dokumentinio filmo „Žemaičių šventasis Jurgis Ambraziejus Pabrėža (1771-1849). Gyvoji istorija“ pristatymas prie Kretingos rajono kultūros centro.
 • Rugsėjo 19 d. VDU Botanikos sode Kaune 21-oji Aleksoto šventė „Aleksotas – gamtos namai“ Jurgio Ambraziejaus Pabrėžos metams paminėti: 9.00 val. Šv. Mišios už Aleksoto gyventojus Šv. Kazimiero bažnyčioje. MUZIKINĖ PROGRAMA: Prezidento Valdo Adamkaus gimnazijos ir J. Dobkevičiaus progimnazijos moksleiviai. Aleksoto bendruomenės centro liaudiškos muzikos ansamblis „Svirbė“. Veiverių kultūros centro vokalinis ansamblis „Radast“. Ežerėlio kultūros centro Ringaudų laisvalaikio salės liaudiškų šokių ansamblis „Rasa“. VDU Muzikos akademijos studentai. Šiuolaikinis šokis – Kauno valstybinio muzikinio teatro baleto artistė, choreografė Stefanija Novosovaitė. Koncertą vainikuos dainininkės Eglė Juozapaitienė ir Ieva Barbora Juozapaitytė. EDUKACINĖ PROGRAMA: 13.00 ir 15.00 val. edukacinis pasivaikščiojimas „Augalų galia“ (vaistingieji ir gruntą valantys augalai). Aleksoto mokyklų ir ikimokyklinių įstaigų vaikų darbų paroda „Gamtos atspindžiai“. Teatro dirbtuvės – Artscape. V. Kudirkos viešosios bibliotekos Aleksoto padalinys. Knygos apie vaistažolininkę ir žiniuonę Eugeniją Šimkūnaitę „Žiniuonės kišenė“ pristatymas, dalyvauja knygos sudarytoja Rimantė Tamoliūnienė ir dizainerė – iliustratorė Aurėja Jucevičiūtė; Aleksoto skulptūros dizaino dirbtuvės su Fluxus Labas! Aleksotas. Šventės vedėjas – Vilius Kaminskas. Šventės globėjas: LR Seimo narys Vytautas Juozapaitis. Organizatoriai: Aleksotas, Aleksoto Bendruomenės centras, Vytauto Didžiojo Universitetas, VDU Botanikos Sodas.
 • Rugsėjo 20 d. 11.00 val. Dailininko Andriaus Seselsko kūrybos darbų parodos „Jurgiui Ambraziejui Pabrėžai atminti“ atidarymas Šiaulių Gegužių progimnazijos galerijoje „Erdvė". Dalyvavo Šiaulių Gegužių progimnazijos direktorė Silvija Baranauskienė, LR Seimo narys Stasys Tumėnas, kalbininkas Juozas Pabrėža, dailininkas Andrius Seselskas, parodos kuratorė Asta Pocienė.
 • Rugsėjo 22 d. 11.00–14.00 val. rankraščių ir senųjų spaudinių paroda „Lietuva Vilniaus universiteto bibliotekoje: Kretinga“ – autentiški Jurgio Ambraziejaus Pabrėžos laiškas, rankraštis ir jo bibliotekos knyga buvo eksponuojami Kretingos r. sav. M. Valančiaus viešojoje bibliotekoje.
 • Spalio 1 d. 19.00 val. Šv. Kristoforo kamerinio orkestro ir solistės Viktorijos Miškūnaitės koncertas iš ciklo „Susitikimai su klasika...“.
 • Spalio 1 – 30 d. respublikinio mokinių plenero „J. K. Chodkevičiaus ir J. A. Pabrėžos atmintys Kretingoje“ piešinių paroda Kretingos Viešpaties apreiškimo Švč. M. Marijai bažnyčioje.
 • Spalio 3 d. 13 val. Dokumentinio filmo „Žemaičių šventasis Jurgis Ambraziejus Pabrėža (1771–1849). Gyvoji istorija“ pristatymas Skuodo bažnyčioje. Organizavo Pasauliečių pranciškonų ordino Skuodo brolija, pristatė Jolanta Klietkutė.
 • Spalio 3 d. Skuodo bažnyčioje vyko parodėlė „Pažink vaistingąsias žoleles“, skirta J. A. Pabrėžos atminimui.
 • Spalio 15 d. 11 val. kun. J. A. Pabrėžos geografijos kabineto ir skverelio atidarymo šventė Kretingos Pranciškonų gimnazijoje.
 • Rugsėjo 18 – spalio 30 d. 20.00–23.00 val. erdvinė instaliacija „Švytintis Jurgio Ambraziejaus Pabrėžos sodas“ virš Kretingos rajono kultūros centro fasado stogelio.
 • Spalio 23–30 d. dailininko A. Seselsko piešinių paroda Kretingos Viešpaties Apreiškimo švč. M. Marijai bažnyčios koridoriuje.
 • Spalio 30 d. Kretingos Viešpaties apreiškimo Švč. M. Marijai bažnyčioje: 17 val. šventinis renginys, kurį vedė Nerijus Čapas OFS, dalyvavo VšĮ Pranciškonų gimnazijos, Kretingos J. Pabrėžos universitetinės gimnazijos mokiniai, Klaipėdos Marijos Taikos Karalienės parapijos kantičkininkai (vadovas Vidmantas Budreckis), Saulius Šiaučiulis, džiazo pianistas, pedagogas. 17.30 val. atminimo lentą, skirtą J. A. Pabrėžai (aut. A. Bosas), atidengė J. E. Telšių vyskupas Algirdas Jurevičius. 18.00 val. Šv. Mišias aukojo J. E. Telšių vyskupas Algirdas Jurevičius, Telšių vyskupo generalvikaras Vilius Viktoravičius, Mažesniųjų brolių ordino Lietuvos šv. Kazimiero provincijos provincijolas br. kun. Algirdas Malakauskis OFM, Klaipėdos Šv. Pranciškaus Asyžiečio vienuolyno gvardijonas Benediktas Jurčys OFM, Kauno Šv. Jurgio konvento gvardijonas Paulius Bytautas OFM, Kretingos Viešpaties Apreiškimo vienuolyno gvardijonas Andrius Dobrovolskas OFM, Kretingos Viešpaties Apreiškimo Švč. Mergelei Marijai parapijos klebonas Juozapas Marija Žukauskas OFM, diakonas Bernardas Belickas OFM, diakonas Nerijus Čapas OFS. 19.00 val. eisena su fakelais ir žvakutėmis iš bažnyčios prie J. A. Pabrėžos kapo koplyčios.
 • Spalio 7 – lapkričio 12 d. LMA Vrublevskių bibliotekos T. Vrublevskio skaitykloje eksponuojama paroda „Jurgiui Ambraziejui Pabrėžai – 250“. Parodoje pristatomi visi kunigo J. A. Pabrėžos rankraštiniai bei svarbiausi spausdinti dokumentai, saugomi Rankraščių ir Retų spaudinių skyriuose.
 • Lapkričio 12 d. 15 val. popietė, skirta Jurgio Ambraziejaus Pabrėžos 205-osioms metinėms Vydmantų (Kretingos r.) bibliotekoje. Popietę vedė Kretingos r. sav. M. Valančiaus viešosios bibliotekos Kraštotyros ir informacijos skyriaus vedėja Laima Jonauskaitė.
 • Lapkričio 25 d. nuotolinė tarptautinė konferencija „Žolininkystė ir gydymo magija liaudies tradicijoje“ skirta Jurgiui Ambraziejui Pabrėžai (1771–1849) atminti. Organizuoja tradicijų centras „Būties ratu“.
 • Lapkričio 27 d. 13 val. knygos „Žemaičių šventasis“ ir vaizdo siužeto „Jurgis Ambraziejus Pabrėža. Guyoji istorija“ pristatymas Kretingos knygų mugėje M. Valančiaus viešojoje bibliotekoje.
 • Lapkričio 27 d. 16 val. proceso drama „Muziejus“, remiantis faktais apie J. Pabrėžą. Dalyvauja Kretingos vaikų ir jaunimo teatro „Atžalynas“ režisierė Auksė Antulienė. Registracija el. paštu asta.pociene@kretinga.lt.
 • Gruodžio 3 d. Kretingos Jurgio Pabrėžos universitetinėje gimnazijoje vyko tėvo Jurgio A. Pabrėžos metų baigiamasis renginys skirtas rajono ugdymo įstaigų vadovams „Tėvas Jurgis Ambraziejus Pabrėža – kunigas, pranciškonas, gydytojas, botanikas, pirmasis Lietuvos floros tyrinėtojas, vienas iškiliausių XIX a. švietėjų...“. Prof. dr. Asta Klimienė, Klaipėdos universiteto Botanikos sodo veiklų koordinatorė, supažindino su dažnai sutinkamų augalų savybėmis ir etnobotanikos slėpiniais. Edukacijos „Kas slepiasi arbatos puodelyje?“ metu buvo galima susipažinti su vaistinių ir prieskoninių augalų kolekcijos skonio ir kvapo savybėmis (kuratorė Liuda Razmuvienė, KU Botanikos sodas). Kunigas pranciškonas Benediktas Jurčys pasidalino mintimis apie iškilią ir unikalią asmenybę – Jurgį A. Pabrėžą, gamtos saugojimą ir žmogaus vaidmenį šiame kontekste. Leido stabtelėti akimirkai ir susimąstyti apie gėrį kitam. Prisimenant Jurgio A. Pabrėžos, kaip botaniko vaidmenį, įvardinta bičių svarba augalams. Pristatytas bičių išsaugojimo miestuose projektas (koordinuoja ūkio dalies vedėja Simona Mikelkevičienė). Marijos Tiškevičiūtės mokyklos mokiniai ir Kretingos meno mokyklos mokytojai džiugino širdis palietusiomis melodijomis.
 • Gruodžio 8 d. Lietuvos pasauliečių pranciškonų ordino zoom konferencija „Jurgio Ambraziejaus Pabrėžos įžadų minėjimas“. Pranešėjai – br. kun. Paulius Saulius Bytautas OFM, JolantaKlietkutė OFS ir Vilija Karaliūnaitė OFS. Moderatorė – Nijolė Raudytė OFS.

© 2021-01-15 – 2021-12-09, Jolanta Klietkutė