Apie MM Malda Giesmės Naujienos


Nuotraukos Kontaktai Straipsniai Nuorodos

Judėjimą „Motinos maldoje“ 1995 m. Anglijoje įkūrė dvi katalikės motinos – Veronica Williams su svaine Sandra – po
ilgų maldų supratusios, kad šiuo sudėtingu laikotarpiu Viešpats kviečia jas burti motinas maldai į grupeles už savo ir viso pasaulio vaikus. Labai greitai šis judėjimas tapo tarptautiniu.
Kaip vyksta grupių „Motinos maldoje“ susitikimai?
Grupės gali būti 3-7 asmenų, o gali būti ir didesnės. Susitikimai vyksta bažnyčioje, parapijos namuose ar tiesiog kieno nors namuose. Ant stalo padedama:
 • kryžius kaip Jėzaus Kristaus, mūsų Išganytojo, priminimas,
 • žvakė - Jėzaus – Pasaulio šviesos simbolis,
 • Šventasis Raštas - Gyvenimo Žodis,
 • nedidelis krepšelis, į kurį sudedamos kortelės  su vaikų vardais.
Po maldos motinos atsiklaupusios kreipiasi į Dievą, pavesdamos Jam savo vaikus ir tuos, kuriems nori padėti.
Susitikimai yra atviri, juose gali lankytis įvairių krikščioniškų konfesijų atstovės. Saugomas pokalbių konfidencialumas, kadangi vyrauja atvirumo ir pasitikėjimo dvasia.

Susitikimų dalys:
 • Malda į Šventąją Dvasią, kad Ji vadovautų susitikimui,
 • Malda dėl apsaugos nuo blogio,
 • Atleidimo malda,
 • Malda už protų ir širdžių vienybę,
 • Dievo šlovinimo malda ir giesmės,
 • Vienybės malda su viso pasaulio grupėmis „Motinos maldoje“,
 • Šventojo Rašto skaitymas,
 • padėka Dievui už motinystės dovaną.
Tarp maldelių giedamos pasirinktos giesmės.
Po maldos motinos, išsakydamos savo rūpesčius, meldžiasi užtarimo maldomis.
Susitikimą užbaigia agape, liudijimais.


2009-2017 J.Klietkutė | Motinos maldoje |