Apie MM Malda Giesmės Naujienos


Nuotraukos Kontaktai Straipsniai NuorodosMOTINŲ MALDA

Motinoms, kurios nori kartu melstis už savo vaikus


Taip kalbėjo VIEŠPATS:

„Nustok aimanavusi,
nusišluostyk ašaras,
nes laukia atpildas už tavo vargą, –
tai VIEŠPATIES žodis, –
jie sugrįš iš priešų krašto!
Yra vilties tavo ateičiai, –
tai VIEŠPATIES žodis, –
tavo vaikai sugrįš į savo tėvynę!
(Jeremijo 31, 16-17)

Padėkos už motinystę malda

Dėkojam Tau, brangusis Viešpatie, už motinystės dovaną.
Už šį palaiminimą ir vertą garbės pašaukimą.
Viešpatie, mes dažnai pamirštame, koks didis yra Tavo pasitikėjimas,
Kada mes tėvai galime auginti Tavo brangiausius vaikus.
Meldžiame Tave, padėk visuomet suvokti, kokia svarbi yra mūsų motinystė. Amen.

****************2009 J.Klietkutė | Motinos maldoje |