Jurgis Ambraziejus Pabrėža
2021 metų renginiai
Giminės medis
Bibliografija
Liudijimai
Fondas
Kultūros kelias
Geocaching
 
 
Susidomėjusiems genealogija
Nuorodos

Jurgio Ambraziejaus Pabrėžos
kultūros kelias
Vasario 13 d. Šiluvos piligrimų centre vyko pirmasis projekto „Kultūros kelias „Jurgis Ambraziejus Pabrėža (1771–1849)“ renginys-konferencija „Jurgis Ambraziejus Pabrėža – Šiluvos Švč. Mergelės Marijos Gimimo šventovės vikaras 1796-1798 m.“.

Renginyje dvasininkai kun. Paulius Saulius Bytautas OFM ir kun. Juozapas Marija Žukauskas OFM skaitė pranešimus, Kretingos pranciškonų vienuolyno bibliotekos darbuotoja Nijolė Raudytė pristatė J. A. Pabrėžos palikimą – asmeninę biblioteką. Savo įžvalgomis pasidalino Žemaičių muziejaus „Alka“ atstovas Antanas Ivinskis. Konferencijos dalyviai diskutavo, dalinosi žiniomis ir įžvalgomis apie J. A. Pabrėžą ir jo kultūrinio bei dvasinio palikimo aktualumą šiandien. Renginyje dalyvavo Kretingos rajono savivaldybės Kultūros ir sporto skyriaus vedėja
Dalia Činkienė ir vedėjos pavaduotoja, vyr. specialistė Asta Pocienė, Visuomeninės organizacijos Raudėnų bendruomenės pirmininkė Jovita Lubienė, Šiaulių rajono savivaldybės kultūros centras, Raudėnų filialo renginių organizatorė Vaiva Melvydaitė, Šiaulių rajono turizmo ir verslo informacijos centro direktorė Kristina Duseikaitė-Pekštienė.

2023 metais planuojame įgyvendinti projektą „Kultūros kelias „Jurgis Ambraziejus Pabrėža (1771–1849)“, kurio tikslas – plačiajai visuomenei populiarinti J. A. Pabrėžos asmenybę, pasitelkiant mokslininkų, istorikų, gidų, dvasininkų interpretacijas ir pradėti rengti kultūros maršrutą, kuris įgalins J. A. Pabrėžos asmenybę pažinti gausesnei auditorijai.

Įgyvendinant projekto veiklas, numatoma surengti po vieną J. A. Pabrėžą pristatantį mokslinį-pažintinį susitikimą (konferenciją) kiekvienoje projekte dalyvaujančioje teritorijoje. Gidai, istorikai, mokslininkai bei dvasininkai supažindins su dvasininko pamokslais ir Ryžtais, vykdytos studijos įžvalgomis, organizuos ekskursijas.

Skuodas, Varniai, Šiluva, Raudėnai, Tverai, Kartena ir Kretinga – tai vietovių pavadinimai, kurios atpažįstamos dvasios tėvo J. A. Pabrėžos gyvenimo, studijų ir kunigavimo kelyje. Būtent šiuos geografinius taškus planuojama apjungti ir pradėti kurti kultūros kelią.

Kretingos rajono savivaldybės administracijos Kultūros ir sporto skyriaus ir Kretingos Viešpaties Apreiškimo Švč. M. Marijai parapijos iniciatyva 2022 m. balandžio 15 d. pasirašytos „Kultūros kelio „Jurgis Ambraziejus Pabrėža (1771–1849)“ bendradarbiavimo sutartys, kurių tikslas – aukščiau minimų rajonų tarpsritinis (kultūra, švietimas, turizmas) bendradarbiavimas, siekiant įsitraukti į inicijuojamą ir kuriamą kultūros kelią „Jurgis Ambraziejus Pabrėža (1771–1849)“.

Sukurtas pažintinis maršrutas kvies aplankyti Žemaitijos vietoves – religinius, istorinius, kultūrinius, gamtos objektus – kuriose trumpiau ar ilgiau gyveno kunigas J. A. Pabrėža.

2022 m. Pasaulinę kultūros dieną pasirašytos Kultūros kelio „Jurgis Ambraziejus Pabrėža (1771–1849)“ bendradarbiavimo sutartys tarp savivaldybių, kuriose tarnavo J. A. Pabrėža.
Nuo šios vasaros šiaurės Vakarų Lietuvos regionas kviečia keliauti šešias savivaldybes sujungsiančiu nauju kultūros keliu „Jurgis Ambraziejus Pabrėža (1771–1849)“.

Šiuo metu inicijuojamas gyvojo Jurgio Ambraziejaus Pabrėžos kelio kūrimo procesas, kuris jungs objektus pagal J. A. Pabrėžos gyvenimo chronologiją. Visi norintys daugiau sužinoti apie šią iškilią asmenybę, minėtus objektus galės aplankyti pėsčiomis, leisdamiesi į žygį dviračiais ar kitomis transporto priemonėmis. Ar, tiesiog, dalyvauti kasmet organizuojamose nuolatinėse veiklose.

2022 m. gegužės 30 d. žengtas pirmasis žingsnis kultūros kelio kūrimo procese. Jurgio Ambraziejaus Pabrėžos veiklos pažinimo vedini turizmo ir kultūros darbuotojai iš Kretingos, Skuodo, Tverų, Raudėnų, Šiluvos ir Varnių dalyvavo pažintinėje metodinėje dienoje–kelionėje „Kultūros kelias „Jurgis Ambraziejus Pabrėža (1771–1849)“.

Birželio 2 d. Tveruose, Rietavo r. vyko kultūros kelio „Jurgis Ambraziejus Pabrėža (1771-1849)” pristatymui skirtas renginys. Tverų Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo bažnyčioje, kur 1799–1802 metais vikaru tarnavo Jurgis Ambraziejus Pabrėža, šv. Mišias aukojo kan. Relig. M. mgr., teol. lic. Andrejus Sabaliauskas. Po šv. Mišių Tverų kultūros namuose Asta Pocienė, Kretingos rajono savivaldybės administracijos Kultūros ir sporto skyriaus vyr. specialistė trumpai pristatė kultūros kelio „Jurgis Ambraziejus Pabrėža (1771–1849)” tikslus ir uždavinius, Jolanta Klietkutė, Kretingos muziejaus vyriausioji muziejininkė pristatė pranešimą „J. A. Pabrėžos biografija“. Tverų bendruomenei pristatytas vaizdo siužetas „J. A. Pabrėža. Gyvoji istorija“.

Kretingos Mažesniųjų brolių ordino Viešpaties Apreiškimo vienuolyne birželio 9 dieną į Šv. Antano atlaidų ir Kretingos miesto šventės renginių pynę įpintas įtraukusis vakaras „Muziejus J. A. Pabrėžai“. Kretingiškiai ir miesto svečiai turėjo galimybę susipažinti su įairialype J. A. Pabrėžos veikla ir kurti šiai iškiliai asmenybei skirto ateities muziejaus vizijas.

Liepos 9 d. Lenkimų poilsiavietėje vyko į kultūros kelio „J. A. Pabrėža (1771–1849)” turinį įtraukta Medunešio ir žolynų šventė. Šventėje pranešimą apie J. A. Pabrėžos asmenybę ir jo nuveiktus darbus pristatė prof. dr. Juozas Pabrėža. Žolininkė Jadvyga Balvočiūtė kalbėjo apie Lenkimų apylinkių, kur J. A. Pabrėža gimė ir augo, vaistažoles, jų rinkimą, džiovinimą, vartojimą maistui ir gydymuisi, o bitininkas dr. Algirdas Amšiejus – apie medaus rinkimą ir jo produktų naudas žmogaus sveikatai.

Rugpjūčio 28 d., šv. Baltramiejaus atlaidų savaitgalį, Raudėnuose (Šiaulių r.) vyko agapė-susitikimas kultūros kelyje „Jurgis Ambraziejus Pabrėža (1771–1849)“.

Nuo 2023 m. Šiluvoje (Raseinių r.), kur 1796 metų vasario 26-ąją J. A. Pabrėža gavo kunigystės šventimus, planuojama rengti konferencijas ,,Kunigo J. A. Pabrėžos asmenybė ir pamokslai Šiluvoje“. Pirmoji konferencija numatyta 2023 m. vasario 13 d. Taip pat Šiluvos erdvėse planuojamos ekskursijos ,,Kunigo J. A. Pabrėžos pirmųjų pamokslų aplinka“. Taip pat bus rengiami maldos vakarai ,,Malda, įkvėpta kunigo J. A. Pabrėžos pamokslų“.

Varniuose (Telšių r.) Žemaičių muziejaus „Alka“ skyrius Žemaičių vyskupystės muziejus nuo 2023 metų turistus planuoja pakviesti į nuolatines ekskursijas „J. A. Pabrėžos Varniai“ bei su partneriu Karūžiškės dvaru kitąmet parengs ekspoziciją „J. A. Pabrėžos rašytinis palikimas“. 
Kretingoje pažintį su  J. A. Pabrėža galima tęsti Kretingos rajono Turizmo informacijos centro nuolat rengiamose ekskursijose „Arbatėlė su istorijos prieskoniais“ metu. Nuo 2022 m. rugsėjo mėn. Kretingos rajono savivaldybės M. Valančiaus viešojoje bibliotekoje prasidės nuolatiniai pažintiniai užsiėmimai „Augymės žemaitėškā“.

Kultūros kelio maršruto stotelės yra žinomos, tačiau veiklos, manome, šiai dienai nuolat kintančios, prisidės naujų, – naujojo per regioną vedančio kelio kūrimas yra gyvas procesas.

Be abejo, tikime, kad planuojamos ir organizuojamos veiklos taps ilgalaikėmis ir nuolatinėmis.
Svarbiausias mūsų tikslas – J. A. Pabrėžos asmenybė bei istoriniu, kultūriniu, dvasiniu požiūriu vertingas palikimas nebūtų padėti į šoną iki kito jubiliejaus. Mes siekiame, kad kiekvieni metai turėtų su juo susijusių akcentų, kad būtų šiek tiek ir Jurgio Ambraziejaus Pabrėžos metai.


Piešinys Kretingos Pranciškonų gimnazijoje. Dail. Liuda Liaudanskaitė

© 2022-06-07 – 2023-02-18, Jolanta Klietkutė