Ikonografijos skriptai
Jėzaus ikona
Švenčių ikonos
   Gimimas
   Trys karaliai
   Švč. Trejybė
   Sekminės
Dievo Motinos ikonos
Angelai
Šventieji
Jolantos tapytos
Nuorodos
ŠVENČIŲ IKONOS

Kiekviena metų diena pašvęsta vieno ar kito šventojo arba įvykio pagerbimui. Visos kartu jos sudaro švenčių metų ratą. Stačiatikių Bažnytiniai metai (ir švenčių ratas), prasideda ne sausį, o rudenį – rugsėjo 14-ąją (rugsėjo 1-ąją pagal senąjį kalendorių). Katalikams metai prasideda Adventu, o pasibaigia Kristaus Karaliaus švente (paskutinį lapkričio sekmadienį).

Visos šventės pagal turinį skirstomos į:
Viešpaties (skirtos mūsų Viešpačiui Jėzui Kristui bei Švč. Trejybei),
Švč. Mergelės Marijos,
Šventųjų.

Pagal laiką skirstomos į:
nekeliamos – kasmet yra tą pačią mėnesio dieną,
keliamos – priklauso nuo Velykų datos, todėl kasmet yra vis kitą mėnesio dieną, tačiau visada švenčiamos sekmadienį.


Pagrindinių Bažnyčios švenčių yra dvylika.
Jos pašvęst
os Išganytojui ir Švč. Mergelei Marijai:
 1. Mergelės Marijos gimimas
 2. Mergelės Marijos įvedimas į šventyklą
 3. Apreiškimas Švč. Mergelei Marijai
 4. Jėzaus gimimas (Trys Karaliai)
 5. Viešpaties Krikštas (Apsireiškimas)
 6. Jėzus aukojamas šventykloje
 7. Viešpaties Atsimainymas
 8. Įžengimas į Jeruzalę
 9. Nukryžiavimas
 10. Šv. Dvasios nužengimas (Švč. Trejybė)
 11. Švč. Mergelės Marijos užmigimas
 12. Kryžiaus atradimas.
© 2012-12-29, Jolanta Klietkutė