Vietovė
Bažnyčios istorija
Dvasininkai
Bažnytinės šventės
Kapinės
Susitaikinimo sodyba
Kryžiaus kelias
Kultūros istorija
Mokyklos istorija
Pilialkalnis „Pilelė“
Kaimo gyventojai
Kaimo šventės
Darbai
Žymūs žmonės
Vieta, kur noriu grįžti
A.Stonkaus fondas
Spauda
Nuotraukų galerija
Kronika
Naujienos
Kontaktai
NuorodosKnygos
 1. Aleksandravičius Algimantas. Pranciškonas kunigas, pamokslininkas, Pakutuvėnų vienuolyno vyresnysis, „Susitaikymo sodybos“ Pakutuvėnuose (Plungės r.) steigėjas ir organizatorius Gediminas Numgaudis, Kretinga, 2000 [fotografija: reprodukcija]. Žemaitėjė – mona meilė, Vilnius: Vaga, 2013, p. 125
 2. Anužytė Indrė. Pakūta – po aniuola Luka sparno. Ėr ėšplauks žuodiu opele. Kretingos rajono savivaldybės M. Valančiaus viešoji biblioteka, 2013, p. 6–9
 3. Bireta A. Algirdas, Biretienė Elena. Lietuvos sakralas ir ne tik. Vilnius: UAB Miranda design solutions, 2013, p. 531–532
 4. Dvareckas Kęstutis, Navickas Andrius. Sutemos tirščiausios prieš aušrą. Apie priklausomybės ligą ir sveikimo kelią. VšĮ Bernardinai.lt, 2012, p. 287–306
 5. Česnauskienė Genovaitė. Prie versmės [poezija]. Ž. Pilitausko individuali veikla, 2019, ISBN: 9786099585253
 6. Galaunė Paulius, Mikėnas Juozas. Lietuvių liaudies menas. Skulptūra (I knyga). Vilnius: Valstybinė grožinės literatūros leidykla, 1963, p. 298, 436
 7. Juodakis Virgilijus. Lietuvos fotografijos istorija 1854-1940. Vilnius: Austėja, 1996, p. 106–109
 8. Kaluškevičius Benjaminas, Misius Kazys. Lietuvos knygnešiai ir daraktoriai 1864–1904. Vilnius, 2004, p. 612–655 (apie Grigalauską Petrą, Nr.1493)
 9. Karčiauskas Mykolas. Pakutuvėnų peizažai [eilėraštis]. Žemaičiuos, Versus Aureus, 2008, p. 16–19
 10. Kartena. [25-toji serijos „Lietuvos valsčiai“ monografija] Sud. Butkuvienė B., Jocys V., Kanarskas J., Krikščiūnas P. Vilnius: Versmė, 2012, p. 451-470, 535-594, 1348-1365. ISBN 978-9986-9236-9-5
 11. Klietkutė Jolanta. Pakutuvėnai. Kaimo istorija. Pakutuvėnai: VšĮ Pakūta, 2017. ISBN 978-609-95912-0-9
 12. Klietkutė Jolanta. Pakutuvėnai. Plungė. Kuliai. Stalgėnai. Pakutuvėnai. Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2004, p. 181–200
 13. Končius Ignas. Žemaičių kryžiai ir kolpytėlės. Chicago: Tėviškėlė, 1965, p. 23, 128
 14. Kondratas Benjaminas. Minijos vingiais. Vilnius: Mintis, 1976, p. 41
 15. Kviklys Bronius. Lietuvos bažnyčios. I tomas. Chikago, Illinois, 1980, p. 235
 16. Kviklys Bronius. Mūsų Lietuva. IV tomas.Vilnius: Mintis, 1991, p. 338
 17. Laukaitytė ReginaLietuvių bažnyčios vokiečių okupacijos metais (1941–1944). Vilnius: Lietuvos istorijos instituto leidykla, 2010, p. 95, 183
 18. Mažoji Lietuviškoji Tarybinė enciklopedija II tomas (K-P). Vilnius: Mintis, 1968, p. 742
 19. Misius Kazys, Šiliūnas Romualdas. Lietuvos katalikų bažnyčios. Vilnius: Pradai, 1993, p. 385–386
 20. Pasiruošimas pažadui. Kretinga: Lietuvos pranciškoniškojo jaunimo brolija, 2012, p. 94–95
 21. Pukys Povilas. Kunigo prelato Povilo Pukio gyvenimo prisiminimai. Eglė, 2010, p. 168–173, 212–213
 22. Rudys Edvards. Kuotrė. Vilnius: 1996, viršelis 3 [nuotrauka]
 23. Skurdauskienė Jolanta. Plungė ir apylinkės. Klaipėda: 2013, p. 34
 24. Slivskis Kostas. Šateikių seniūnija. Plungė ir plungiškiai, Klaipėda: S. Jokužio leidykla-spaustuvė, 2006, p. 102
 25. Stonkus Aloyzas Sugrįžimai (prisiminimai). Vilnius: Gairės 2008, p. 73–95
 26. Stropus Stasys. Plungės kraštas. II dalis. Alsėdžių, Paukštakių, Šateikių, Žlibinų seniūnijos 1235–2003 m. Mokslo aidai, 2004, p. 209–218
 27. Šveberas Povilas. Telšių vyskupijos varpai. Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2014, p. 137, 431–432.
 28. Telšių vyskupija. Telšiai: Žemaičių muziejus „Alka“, 2016, p. 380–381
 29. Valančius, Grigas. Žemaičių didysis tarp rinktinių. Istobiografiniai pasakojimai. II dalis. Los Angeles, California, U.S.A., 1978, p. 156–157.
 30. Valinčienė Danutė. Pakūta – meilė mano. Saulėjauta, [T.] 7, p. 138
 31. Zabiela Gintautas. Lietuvos medinės pilys. Vilnius: Diemedis, 1995, p. 199, 204
 32. Žemaitijos keliais dviračiu Kretinga Plungė Skuodas. 2014, p. 30–31

© 2021-04-23, J. Klietkutė | 15polia@gmail.com