Vietovė
Bažnyčios istorija
Dvasininkai
Bažnytinės šventės
Kapinės
Susitaikinimo sodyba
Kryžiaus kelias
Kultūros istorija
Mokyklos istorija
Pilialkalnis „Pilelė“
Kaimo gyventojai
Kaimo šventės
Darbai
Žymūs žmonės
Vieta, kur noriu grįžti
A.Stonkaus fondas
Spauda
Nuotraukų galerija
Kronika
Naujienos
Kontaktai
Nuorodos


© Jolanta Klietkutė

Piliakalnis


Pakutuvėnų piliakalnis, 1996 m. Foto: Jolanta Klietkutė

Už ūkininkų Šakinių (dabar – Milašių) sodybos Minija suka vingį juosiantį seną gynybinį piliakalnį žmonių vadinamą Pilale, Pilele, Papilale. Tai respublikinės reikšmės saugojamas archeologinis paminklas (768–AR) (Archeologinio paminklo sugotojo įsipareigojimas 1992 11 12 (Plungės savivaldybės archyvas)
).

Lietuvos Respublikos kultūros paminklų sąraše 1997-12-31 įregistruotas Pakutuvėnų piliakalnis, kurio buvęs Nr.768-AR numeris pakeistas į Nr.A807 P. Pavadinimas: „Pakutuvėnų, vad. Pilale“, vertė: archeologinė, kraštovaizdinė. Situacija, vieta: 1,65 km į š.š.v. nuo Pakutuvėnų Šv. Antano Paduviečio bažnyčios ir 1,55 km ta pačia kryptimi nuo kapinių, 1,25 km į v. nuo Pakutuvėnų miško, 0,3 km į š.v. nuo Narvaišių k. kapinių, Minijos kair. krantas, jos vingis (informacija iš Lietuvos Respublikos kultūros paminklų sąrašas, psl. 700-800).

1974 metų  Kultūros paminklo techninės apžiūros akte (Kultūros paminklo (ne pastato) techninės apžiūros aktas 1974-06-04, Plungės savivaldybės archyvas) šis piliakalnis vadinamas „Pilale“, o jau vėlesnių metų aktuose (Kultūros paminklo (ne pastato) techninės apžiūros aktai 1977 m. bei 1992 m., Plungės savivaldybės archyvas) sakoma – „Piliakalnis (Plungės raj. Šateikių apyl.)“.

Piliakalnis yra kairiame Minijos upės krante. Aikštelę, buvusią į vakarus – šiaurės vakarus nuo pylimo visai nuplovė upė. Buvęs dydis ir forma neaiški, nes dalis nuplauta pro šalį tekančios Minijos. Išlikęs buvusio piliakalnio pylimas, kuris yra pailgas pietvakarių – šiaurės rytų kryptimi. Šlaitas upės pusėje labai status. Pylimas yra apie 25 m pločio viršuje ir 45 metrai pločio prie pagrindo. Teritorija – 0,6 ha. Aukštis nuo upės – 9 m. Apsauginė zona 0,9 ha (0,6 ha miško, 0,3 ha ariamos žemės). (
Kultūros paminklo techninės apžiūros aktas 1977 10 03 (Plungės savivaldybės archyvas)). Piliakalnio apsauginės zonos žemėlapis (iš http://kvr.kpd.lt/heritage/).

Tai 12–14 metrų ilgio kalva, apaugusi medžiais. Tikėtina, kad ji buvo dirbtinai supilta. Lietuvos istorijos instituto profesorius Gintautas Zabiela teigia, kad Pakutuvėnų piliakalnis yra XI–XV a. pradžios (Zabiela G. Lietuvos medinės pilys. Vilnius, 1995, priedas Nr. 2. XI–XV a. pradžios piliakalnių sąrašas. Nr. 253, p. 199
). Gynybinis įrengimas buvo vienintelis – pylimas, kuris aikštelę supo iš vienos pusės. Jo vieta buvo aikštelės pakraščiai. Pylimo aukštis iš išorės maksimaliai buvo 5–10 metrų. (Zabiela G., ten pat, priedas Nr. 5. Kompiuterio sutvarkyta vėlyvųjų piliakalnių išorinių požymių palyginimo lentelė, p.204)

Pilalė apaugusi senomis šimtametėmis liepomis. Ją labai mėgo pakutuvėniškiai. Jei šeimos pobūviai vykdavo vasarą, tai būtinai visi eidavo aplankyti Pilalės. Ir dabar mėgstamiausios Aleksandravo mokinių išvykos yra prie piliakalnio.

Žemiau Pilelės Minijoje daug rėvų, stambių akmenų. Krantuose – sausi lapuočių medžių miškai, ypač gausu jų dešiniajame krante. Už 0,5 km žemiau piliakalnio upėje stambus „Čeraunyko“ akmuo. (Kondratas B . Minijos vingiais. Vilnius, 1976, p. 41)

Piliakalnis yra Minijos Ichtiologinio draustinio teritorijoje (steigimas: 1974.05.16ST kodas: 244008).


Lietuvos Respublikos Nekilnojamųjų kultūros vertybių registras:
Unikalus objekto kodas: 5454
Pavadinimas: Pakutuvėnų piliakalnis, vad. Pilale
Adresas: Pakutuvėnų k. Šateikių sen. Plungės r.
Įregistravimo registre data: 1992-10-13
Situacija, vietovė: Telšių aps. 1,65 km į š.š.v. nuo Pakutuvėnų Šv. Antano Paduviečio bažnyčios ir 1,55 km ta pačia kryptimi nuo kapinių, 1,25 km į v. nuo Pakutuvėnų miško, 0,3 km į š.v. nuo Narvaišių k. kapinių Minijos kair. krantas, jos vingis.


Piliakalnis (Pilalė) įrengtas Minijos kairiojo kranto slėnyje esančioje atskiroje kalvoje. Išliko trapecinis, pailgas PV-­ŠR kryptimi, 24 m ilgio, 8 m pločio ŠR krašte, 2 m - PV piliakalnio ŠV kraštas. Šlaitai statūs, 9 m aukščio. Didžiąją piliakalnio dalį nuplovė Minija.


Statusas:
Paminklas
Kodas registre iki 2005.04.19: A807P
Nr. Lietuvos Respublikos kultūros paminklų sąraše: AR768
Teritorijos plotas: 6000 kv. m
Vizualinio apsaugos zonos pozonio plotas: 487000 kv. m


Koordinatės: N55* 54' 50,0" E21* 40' 55,8"

Pakutuvėnų piliakalnio žvalgomuosius archeologinius tyrimus 1964 m. atliko Lietuvos istorijos institutas. Piliakalnis datuojamas I tūkstantmečiu.

Nors jis įtrauktas į žinynus, tačiau platesnių istorinių duomenų atrasti nepavyko.

 
Pakutuvėnų piliakalnio žemėlapis (Plungės savivaldybės archyvas, 1987 m.)

Nuorodos:


© 2011-04-14, Jolanta Klietkutė | 15polia@gmail.com