Vietovė
Bažnyčios istorija
Dvasininkai
Bažnytinės šventės
Kapinės
Susitaikinimo sodyba
Kryžiaus kelias
Kultūros istorija
Mokyklos istorija
Pilialkalnis „Pilelė“
Kaimo gyventojai
Kaimo šventės
Darbai
Žymūs žmonės
Vieta, kur noriu grįžti
A.Stonkaus fondas
     Akistata su istorija
     Vizijos prie ąžuolo
     Apie protėvius
     Kaimas prie Minijos
     Aukso žiedai
     Dėdė Jonas
     Vizija virš Atlanto
     Kelionė per pasaulį
     Kaimo istorijos
     Du gyvenimai
     Sodybos
     Gondinga - Plungė
     Pirmoji paroda
     Pirmieji žingsniai
     Mano kalendorius
     Močiutė Emilija
     Forumas
     Stonkai
     Gentys
     Reziume
Spauda
Nuotraukų galerija
Kronika
Naujienos
Kontaktai
Nuorodos


© Anicetas Stonkus

ISTORINĖ – DEMOGRAFINĖ – GEOGRAFINĖ REZIUME

Baigiu rašyti darbą, kuriam įvairiuose istorijos šaltiniuose surinkta medžiaga, daugiau kaip dešimt metų buvo brandinama stalčiuje.

Pirminis tikslas buvo išsiaiškinti kaip atsirado Stonkų pavardė, kodėl jų tiek daug Žemaitijoje?
Ar jį pasiekiau? Drįstu pripažinti, kad ne visiškai. Daug ką sužinojau, bet nemažai klausimų liko istorijos ūkanose.

O ar kuo Stonkai skiriasi nuo kitų? Ogi, niekuo. Ta pavardė lygiai tokia pat, kaip ir kitų, paplitusių Žemaitijoje. Sakykime: Stuopelių, Mickų, Stropų, Norkų, Brazdeikių ir t.t.

Kadangi aš savo Stonkišką pavardę paveldėjau iš proprosenelių ir tėvų, tai ir narpliojau su ja susijusias mįsles.

Studijuojant 1721 ir 1775 m. Plungės seniūnijos inventorius, pastebėjau, kad labiausiai paplitusi buvo Stuopelių pavardė.

1721 m. minima: Mažrimaičių, Šimulių, Žutautų, Luknėnų ir Kumžaičių kaimuose.

1775 m. minima: Pakerų, Vieštovienų, Žutautų, Luknėnų, Srėbalių, Kumžaičių kaimuose.

Stonkai paminėti tik 1775 m. inventoriuje: Pakutuvėnų, Šimulių, Juodeikių ir Kumžaičių kaimuose.

Mano prisiminime Pakutuvėnuose buvo paplitusi Stropų pavardė. Ji paminėta 1775 m. inventoriuje tik Riepšaičių kaime.

Amžių tėkmėje, analizuojant įvairių pavardžių plitimą, gauni visokių variantų: viename kaime išnyksta, kitame pradeda vyrauti.

Stonkų pavardės tyrinėjimo pirmoji data 1491 metai. Kaune radau pirmą Stonkų. Iki 1915 metų surankiojau beveik 200. peržiūrėjau virš 500 metų laikotarpyje rastų, mane dominančių istorinių šaltinių, kai dar neturėjome nei lietuviško rašto, nei pavardžių.

Aiškėjo, kai pradedant patroniminėmis pavardėmis iš senoviškų lietuviškų vardų pasidarė pavardės. Kaip antai: Dargis, Jonušas, Bartkus, Daugėla, Vauras, Venckus, Mažeika, Butkus, Vitkus, Vaitkus, Narkus, Stonkus, ir t.t. (Gondingos valsč. Surašyme 1538 m.)

Darbo eigoje (Stonkai, Gentys) matosi, kaip plėtėsi pavardės arealas, kūrėsi giminės, gentys.
Pabaigai paėmiau 2009 m. liepos 25 dienos. Tada Pakutuvėnų bažnyčioje ir Aleksandravo kultūros centre įvyko Maliauskų genties palikuonių forumas. Tiksliau asmenų, kilusių iš sesių Maliauskaičių: Jašinskienės, Stonkienės – Narkienės, Kryževičienės, Kupšienės, Brazdeikienės anūkų, proanūkių, proro... ir t.t. susitikimas.

Auditorija marga: įvairios pavardės, amžius, profesijos. Susirinkę ne tik iš Lietuvos, bet ir iš kitų kontinentų. Monikos Stonkutės - Butkevičienės dukra – Monika, Danutė Baltutienė iš Australijos.
Pakutuvėnuose gimusi Bronelė Stonkutė – Maleckienė iš JAV – Čikaga. Jos dukra Gražina Swiatek iš Oklahomos valstijos.

Nuo 1775 m. mano rasti visi Stonkai buvo valstiečiai, dirbo žemę. Dabar tik vienas Jonas Stonkus, paveldėjęs protėvių žemę Pakutuvėnuose, augina duoną ir gyvulius.

Labai įdomiai susidaro giminystės ryšiai.

Mano: iš tėvo pusės Stonkų – Maliauskų, iš mamos pusės – Stonkų – Bražinskų. Kadangi šeimos būdavo gausios, seserų pavardės ištekant keisdavosi, tai iš giminių susidariusi gentis, būdavo kaip įvairiaspalvis, išaustas iš įvairių siūlų ir raštų kilimas.

Įvairiuose valstybiniuose dokumentuose ir bažnyčios metrikos knygose, prie kilmingų asmens pavardžių prirašydavo G.D. (generosus dominus) – kilmingas ponas. Deja, nė prie vieno mano „prikeltų iš numirusių“ Stonkų pavardės tų raidžių neužtikau. Taip ir likau be „kokybės ženklo“ – mužikas ir tiek.

Marijampolė 2010 birželio mėn.© 2010-06-17, Jolanta Klietkutė | 15polia@gmail.com