Vietovė
Bažnyčios istorija
Dvasininkai
Bažnytinės šventės
Kapinės
Susitaikinimo sodyba
Kryžiaus kelias
Kultūros istorija
Mokyklos istorija
Pilialkalnis „Pilelė“
Kaimo gyventojai
Kaimo šventės
Darbai
Žymūs žmonės
Vieta, kur noriu grįžti
A.Stonkaus fondas
     Akistata su istorija
     Vizijos prie ąžuolo
     Apie protėvius
     Kaimas prie Minijos
     Aukso žiedai
     Dėdė Jonas
     Vizija virš Atlanto
     Kelionė per pasaulį
     Kaimo istorijos
     Du gyvenimai
     Sodybos
     Gondinga - Plungė
     Pirmoji paroda
     Pirmieji žingsniai
     Mano kalendorius
     Močiutė Emilija
     Forumas
     Stonkai
     Gentys
     Reziume
Spauda
Nuotraukų galerija
Kronika
Naujienos
Kontaktai
Nuorodos


© Anicetas Stonkus


 

SAULĖLYDIS

Saulutė leidžias už aukštų kalnų,
Kodėl neatjoji berneli mano?
Ar žirgo neturi, kelio nežinai,
Ar iš rūpestėlio mane pamiršai?

Liaudies daina

Atsakymas į klausimą.

Ant arklio jau nebeužsikariu,
O rūpesčių begalės:
Prostata, sklerozė, artrozė, cirozė,
Impotencija, amnezija ir t.t

Jeigu jūs susapnavote saulėlydį. Žinokite, jog tai reiškia – ramią senatvę pagyvenusiam žmogui. (Iš sapnininko).


Realybėje būna kitaip.

 

JUBILIEJUS

2009 Annus Dominus (metais Viešpaties).


Minime 1000 metų, kai raštuose paminėtas Lietuvos vardas.


Kiek daug šurmulio, bruzdesio, pavydo, pasižodžiavimų. Kiek norinčių prikišti nagus prie šventei skiriamų milijonų. Visiškai ignoruojami mūsų himno žodžiai. Nei „šviesa“, nei „tiesa“, tuo labiau „vienybė“ nežydi.


Tai kas gi įvyko prieš tą 1000 metų?


Pradėsime nuo Kvedlinburgo analų. Mokslininkai, kad mums „runkeliams“, atrodytų gudresni žodžio neišverčia lietuviškai. Padėsiu jiems. Lotyniškai – annãles, ium, m. metraštis.


Jame rašoma „Šventas Brunonas, kuris vadinamas Bonifacijumi, arkivyskupas ir vienuolis, antrais savo atsivertimo metais Rusijos ir Lietuvos (Lituae) pasienyje, pagonių trenktas per galvą su 18 saviškių  vasario 23 d. nukeliavo į dangų‘ (7p.137).


Šventas Brunonas vienuolis – benediktinas žuvo 30 metų, pačiame jėgų žydėjime.


Kitaip teigia Titmaro Mezerburgiečio kronikos VI skyrius: „Rusios pasienyje sakydamas – pamokslą, pirma buvo vietos gyventojų sudraustas, o po to, toliau jam skelbiant Evangeliją buvo suimtas“ ir „ramus kaip avinėlis buvo nukirsdintas drauge su 18 savo palydovų.


Čia ir prasideda 1000 metų senumo istorinės mįslės. Vienas šaltinis skelbia, kad šventasis su palyda  buvo nukirsdintas, o kitas, kad užtvatintas kažkokiu kietu buku daiktu. (ne durtas, o „trenkta į galvą.) Tame kaimelyje, kur žuvo buvo išsilavinusių žmonių, mokančių įvairių kalbų (greičiausiai  - lotynų ir vokiečių). Kaip rašo Titmaro kronikoje, jie bandė sudrausti įsismaginusius agitatorius, bet neklausė ir „toliau jam skelbiant Evangeliją buvo suimtas“.


Moralas: atėjęs į svetimus namus, jeigu šeimininkams nepatinka, nedaryk savo tvarkos.


Remiantis Titmaro Mezerburgiečio kronikos VI skyriumi, galima spręsti, kad ne iš karto, atėję Rusijos pasienyje į kažkokį kaimą misionieriai buvo užpulti ir suimti.


Pagyveno tarp vietinių aborigenų, buvo apnakvydinti ir pamaitinti. Ir, gal, ne evangelijos skelbimas buvo jų tragedijos priežastis, o grynai banalus kulinarinis faktorius.


Galėjo būti, kad po ilgų klaidžiojimų miškuose ir pelkėse, vietinių buvo priglausti ir pamaitinti. Tačiau, gal, kokios nedavirtos ar pridvisusios šernienos mėsos per daug privalgė, ar apgižusio pieno išgėrė ir pasireiškė tokie negalavimų simptomai, kurie šiais laikais į ligos istoriją įrašoma, kaip dyspepsija diarėja, o liaudies kalboje – tryda. Aišku, vyrai pamokinti – vakariečiai. Netupinės kur už kluono, ar tvarto, nestatys minų viduryje kaimo. Pamatę netoli girią, nulėkė atsipalaiduoti. Nežinojo nelaimingieji, kad ta giria – šventa. Tuo laiku būrelis skaisčių vaidilučių aukuro ugnelei žagarus rinko. Galima suprasti jų savijautą ir siaubą pamačius, tiek vyrų su nuleistomis kelnėmis. Klykdamos nulėkė pas vyriausią žynį - batiušką. Čia suveikė savisaugos jausmas. Buvo duota apsauginiams, tipo kaip senovės žemaičiai sakydavo, komanda: „vyra ož mėjtų“. Taip ir liko „šlapė vėjta“. Įvyko, tiesiog susidorojimas su beginkliais, nes su nusmukusiomis kelnėmis, nė tu, pasipriešinsi, nė pabėgsi. Todėl ir rašo, Kviedlinburgo analuose, kad „Rusijos ir Lietuvos pasienyje pagonių trenktas į galvą su 18 saviškių vasario 23 d. nukeliavo į dangų“. Mūsų istorikai nesutaria ir dėl datos. Vieni teigia, tai įvyko vasario 14, kiti vasario 23 d., ir dar kiti nukelia net į kovo 9 d.


Šita tragedija įvyko pasienyje. Taigi, kas įvykdė tą kriminalą?


Mano nuomone, kad tai buvo rusų darbas. Argumentai. Po didžiosios revoliucijos bolševikai paskelbė karą visoms religijoms. Iš istorikų sužinoję apie tokį įvykį, jie vasario 23 d. paskelbė savo galybės – armijos šventę. Iš seno slavai nespjauna į stiklinę degtinės. Ją naudoja ne tik užgėrimui valgant, bet ir nuo šalčio apsiginti. Taip ir tada, vasario mėnesį, neatmetama, kad buvo minusinė temperatūra, tai ir jų žynio – batiuškos, apsauginiai galėjo būti gerokai įkaušę. Kokios „braškės“ paveikti. O dar čia pasitaikė tokia proga girtiems pasimušti. O nuo girto ruso, ypač „inostrancas“ pasigailėjimo nesulauks. Tad ir įvyko tas, apie ką parašė 1009 metais.


Taigi švęskime jubiliejų ištisus metus, bus įmintos visos mįslės ir Bumbliauskis sudės ant „i“ visus taškus.
 

MANO JUBILIEJUS

Savo jubiliejų atšvenčiau praėjusiais metais. Pradėsiu iš eilės.

2008 Annus Dominus.

Plungės šv. Jono Krikštytojo bažnyčios analuose yra toks įrašas, padarytas prieš 75 metu.
Aš Plungės R.K. bažnyčios klebonas P. Pukys visomis sakramento apeigomis Anicetu pakrikštijau kūdikį, Antano ir Marijos Bražinskytės – Stonkų sūnų, gimusį teisėtoje santuokoje 1933.04.27 Pakutuvėnų kaime, Kulių valsčiuje.


Tada buvo paminėtas, ir duotas man, Aniceto vardas. Graikiškai – nenugalimas, nenugalima. Mano patronas šv. Anicetas (sanctus Anicetus – popiežius kankinys nuo 154 iki 165 metų), dvyliktas po pirmo popiežiaus šv. Petro Ap (42-67). Tautybės siras iš Emesos miesto Sirijoje.

Ta proga, kad iki 100 metų trūksta dar 25 metų, į jubiliejų balandžio mėnesio pabaigoje atvyko grupė bendražygių. Gruzinai sakytų „džigitų“. Jie gražiai pasveikino.


Įvertino atliktus darbus ir nueitą kelią

 
Aptarė tolimesnės veiklos gaires

Iš svečių nuotaikos supratau, kad jie, anot, amerikiečių, turėjo „a good time“. Į namus grįžo sėkmingai.
2008 Annus Dominus, Junius 27.


Šitoje (pirmoje) auditorijoje prieš 50 metų 66 „fuksai“ žengė pirmuosius žingsnius į „daktarystę“


Po 50 metų tik toks „valgytojų“ būrelis susirinko į bendrus pietus restorane „Legenda“, Kaune


Ištrauka iš profesoriaus H. Stankevičiaus pranešimo apie XVII laidą ir kolegas.

„Anicetas Stonkus – nuo 1958 m. dirbo Simno r. Krosnos vet. apyl. vedėju. Vėliau dirbo Marijampolės rajone Atžalyno Parodomojo t.ū. vyr. vet. gyd., Igliškėlių t.ū. direktoriumi. Rajono kovos su gyvulių ligomis vyresniuoju vet. gydytoju, Padovinio kolūkio (dabar žemės ūkio bendrovė) vyr. vet. gydytoju, šiuo metu yra šios bendrovės garbės nariu. Atsidavusiai rinko duomenis Lietuvos Valstybinio istorijos Archyvo fonduose apie Aleksandravo apylinkes nuo 1794 iki 1914 metų gyvenusių žmonių pavardes ir parašė giminės istoriją. Surinko gausią medžiagą apie Plungę, Platelius ir aplinkines vietoves. Daug pastangų įdėjo kuriant Aleksandravo krašto muziejų „Mėjga“. Sukūrė Aniceto Stonkaus fondą. Yra Žemaitijos krašto didelis patriotas. Publicistas ir puikių eilių kūrėjas.“

Jubiliejaus proga kolegoms išdalinau atminimui eiliuotą suvenyrą.

Prisiminus apie LVA  sunkumų kilnotojus: „Mes buvome pirmieji“.


Akademijos kieme prie žirgo

2008 Annus Dominus, Augustus 2


Vėl susitikome po 55 metų. Plungės gimnazijos baigimo proga. Tai tąsa 2003 metų jubiliejaus penkiasdešimtmečio. Tada Berenių kaime, Smilingių sodyboje susėdę už stalo pakėlėme tostą, kad vėl po penkių metų susirinktume.


Penkmetis praėjo laimingai – be netekčių. Gal, Dievas padėjo, o gal nepatogu buvo pažadą netesėti.
Straipsnis Plungės ir Rietavo krašto laikraščio „Brasta“ 2003 m rugpjūčio 12 d. Nr. 93 „Po penkiasdešimt metų“.


Prieš 55 metus šioje vietoje ant pjedestalo stovėjo ir rūsčiai primerkęs akis į šv. Jono Krikštytojo bažnyčią žvelgė „tautų vadas, tėvelis J.V. Stalinas“

 

Aplankėme kapinėse išėjusius draugus ir mokytojus, nuvykome į tradicinę Smilingių sodybą Berenių kaime.


Mūsų ramybę saugojo ūkio apsauginis


Nacionaliniai paukščiai gandrai sprendė, kiek šitie „karšinčiai“ prisidėjo Lietuvos demografijos klausimais: turi vaikų, anūkų, proanūkių

Buvo paruošti gardūs pietūs. Iš butelio turinio matyti, kad prie valgio, dar sugebėjome ir užsigerti.


Ilgiau pasėdėjus nuotaika darėsi vis šventiškesnė ir jau „graže padainavuom“


 

Prieš 5 metus Prano Rumbučio (agronomas – ekonomistas – rašytojas) iniciatyva buvo paruoštas leidinukas „Mūsų klasė“. Jis atliko juodžiausią darbą, surinko reikalingą medžiagą, pats daug rašė, rūpinosi išleidimu. Jo pasiūlymu klasės draugai rašėme prisiminimus vieni apie kitus.
Aš parašiau apie Petrą Šimkevičių, o Pranas apie mane.


 
Mūsų susitikimui prisiminti draugams parašiau ir įteikiau apipavidalintą eilėraštį „Senas Sodas“


Kitą dieną (08.03) vėl susirinkome pavalgyti savo tradicinių žemaitiškų pusryčių“ cėbolynės, boiliu so nulopuoms ė spėrgote kastinė, posmarškuonės kuošės.


Apie susitikimą po 60 metų buvo tik kelios užuominos. Bet liko viltis, o ji miršta paskutinė.

Į viršų...

REDDENDA EST TERRA TERRAE

Gyvenimas kaip diena, Saulėtekis – kūdikystė, Rytas – vaikystė, paauglystė, Priešpietis – jaunystė, Vidurdienis – branda, sukauptų fizinių ir dvasinių jėgų panaudojimas, tobulėjimas, įprasminimas. Labai atsakingas ir problematiškas periodas. Gyvenimo saulei perkopus zenitą, artėjant prie horizonto, kur paskutinėse žarose nugrims Saulėlydis, pažvelk į savo gyvenimo aruodą. Pažiūrėk, pamąstyk ar palieki ką nors prasmingo istorijai, kitoms kartoms. Gal buvai tik eilinis duonos valgytojas. Nors visiems galioja tas pats dėsnis: Reddenda est terra terrae – iš dulkės kilęs, dulke pavirsi.


Mano gyvenimo aruodo kamputyje yra pluoštelis eiliuotų posmų, išvydusių pasaulį saulėlydžio laikotarpiu. Nepretenduoju į poeto titulą, tuo labiau į poezijos šedevrus.


Paprasčiausiai tai nukvakusio senio eiliuoti pamąstymai, buities, senatvės, sveikatos ir kitais socialiniais klausimais. Kas bebūtų, nemėgstu verkšlenti. Geriau jau paspalvinu eiles humoru ir ironija. Kadangi esu įvaldęs dvikalbystę, tai ir mano posmų yra bendrine ir gimtąja žemaičių kalba.


EILĖS LIETUVIŠKOS

Nerimas

Gal, šeštą, gal septintą
Pro langą pravirą gaidžių giesmė atklydo.
Akis pramerkiau - švinta
Nauja diena - jau rytas.
Sapnų apleidžiu karalystę,
Ir savo kuklų guolį
Taip nuo aušros lyg sutemų.
Dienelės skuba uoliai
Ir jau aštuntą dešimtį skaičiuoja
Metų (ne parų)
Kur už pečių paliko
Gyvenimo kelyje.
Jau ne jaunuolis, o senjoras
Su visais priedais:
Bėdomis, ligomis ir keistenybėm...
Tačiau, šis rytas ypatingas -
Krūtinėje širdis ritmingai plaka,
Kažkur depresija pradingo.
Aplinkui blaiviai žvalgos akys.
Normaliai visi šlunkai veikia.
Galūnės nesustingę -
(Tai ko daugiau bereikia?)
Kaip musė įkyri mintis
Į galvą beldžias:
- Neaiški man ramybė ši...
Taip būt negali.
Kažkaip jau keista,
Kad niekur jokio skausmo.
Juk senis jau nukvakęs —
Gi, ne vaikas...
Skubėk pas daktarą, kol laikas.
(Gal kokią išrašys tabletę)

Marijampolė 2004-07-26 (Šv. Ona)
 

Liga

Malonu pasėdėti ant suolo
Skvere po liepomis birželyje,
Kada jos žydi, medumi alsuoja
Ir šakeles žalias į saulę kelia.
Malonu pailsėti, pasvajoti,
Pasižvalgyt kas vaikščioja gatve.

Su kuprine nubėgo mokinukas,
Į „mini“ įsprausta panelė prakaukšėjo.
Senutė vargana, šunelis, riebus ponas...
Praeivių karuselė sukasi,
Vos spėju akimis lydėti

Svaiginantis padvelkia aromatas,
Ne liepos žiedo, ne medaus birželio -
Šalia ant suolo akys mano mato:
Graži dama, sultinga, koją kelia
Ant kojos, garbanas pakrato.
O nuodėmės kerais liepsnoja
Rudos akys.

Ir, lyg, netyčia sako:
- Atleiskite, kažkur matytas,
Atrodo susitikę buvom sykį.
Svečiuose, gal kurortuose...

Klausaus jos žodžių kaip užburtas
Pats žodžio negaliu ištarti.
Lyg susigėdęs,
Ne į temą murmu:
- Grįžtu iš banko, pensiją gavau.
Pailsiu, ką gi veikt daugiau?

Pasislenka arčiau su šypsena Madonos:
- Susipažinkime.
- Jonas.
- Aš Zosė.
Galėtumėm smagiai praleisti laiką
Bus malonu.
Turiu aš jaukų, „plotą“.
Užbėkime į „Maximą“ ar „Norfą“,
Nes bufete tuštoka.

Ir tempia jau už švarko,
Aš susijaudinęs drebu
Žvalgaus aplinkui;
Matau šaligatviu kaimynė,
Klastingai išsišiepusi, praslinko.

O siaube!
Žmona išdygo iš už kampo.
Ir...
Prabundu aš prakaitu išpiltas.
Tai tik toks sapnas,
Bet reikšmingas.
Kaip aiškina „Sapnų Knyga“
Sapnuoti svetimą - liga.

2004-08-05
Marijampolė
 

Buities lyrika

Moteris mylėti jau per senas
Gamtą žmonės pavertė šiukšlynų.
Tik parlamentarai ir „elitas“
Kaip mylėt Tėvynę mūs težino.

Apie ką eilėse parašysiu,
Jei likimas „runkelio“ ištiko,
Užsibuvęs praeities karšinčius -
Trūnanti rakštis valdžios sėdynėje.


Iš aukštybių žemėn reikia tūpti,
Nes gana padangėse skraidyti -
Atsigręžt į buitį savo kuklią
Kiek joje grožybių pamatysi!...

Tegu plinta eilės apie buitį,
Stalą kėdę, lovą išgulėtą
Duoną kasdieninę, židinį užkurtą
Lai vargai ir džiaugsmas
Posmuos susilieja.

Marijampolė
2004

 
 
Plastikas

Žarijom ir ledais
Žaibavo rudos akys.
Lyg šimtas ylų miokardų badė.
Nuo dūrių tų aš slankiojau apakęs.
Man buvo laimė ir kančia
Žiūrėt į jas.
Nors širdyje palikdavo žaizdas.

Po daugel metų susitikim vėlei.
(Gyvenime kitais keliais nuėję).
Sustojome trumpai pasikalbėti:
Pro stiklo akinius tačiau –
Akių žaibų, širdy žaizdų nebejutau...


Papasakojo:
- Katarakta buvo,
Dabar akyse dirbtiniai lęšiukai.
Pavyko, ačiū Dievui, neblogai –
Kas dedasi aplink matau,
Ir paskaitau.

Dar kartą pažvelgiau,
Jaunystę prisiminęs.
Ir supratau:
Ne meilės burtams
Akys plastikinės.

Marijampolė
2005 rugpjūtis

 

Alyvoms nužydėjus

Pavargęs, miesto aikštėje
Ant suolo sėdžiu.
Aplinkui žmonės vaikšto;
Kas skuba, kas iš lėto
Praslenka, prabėga –
Visiems, gi, savos bėdos...

Galūnes ilsinu –
Jos velka sunkią naštą.
Dažnai jaučiu
Kaip girgžda sąnariai ir traška,
Ir žemės trauką,
Kuri prie suolo traukia prisiglausti.

Vėl eiti stojuos.
Žiūriu –
Matytas siluetas
Vos velka kojas.
O rankoje krepšelis kreta.
Pažįstama dama – senai bematęs.
Ir susitikę mūsų akys
Liūdnai nusišypsojo.

Prieš pusę amžiaus –
Kokia gražuolė buvo!...
Tada,
Kai dar “alyvomis žydėjo”
Kas būt pasakęs?
Būt patikėjęs?
Bet buvo ir pražuvo...
Ir štai ginkluoti mes abu:
Ji su lazda, aš su kriukiu.
Šešėliai du –
“Alyvoms nužydėjusių” dienų.

Marijampolė
 2005 liepa
 
Rinkėjas

Sustabdė gatvėje praeivis
- Kaip laikotės?
- Kaip, ponas, sveikas?
(Kai į tave kas šitaip kreipias,
Tikrai, savotiškai malonu.
Kad Tu ne ubagas, o „ponas“)

Į pašnekovą aš žvelgiu -
Originalus vaikinas šitas:
Barzda gal „dešimties dienų“.
Likimo smūgių nosis padažyta,
Dar „makiažas“ žydras prie akių.
Parėdai firminiai — "Kuistuko"
(Šitokio "bičo" man betrūko)

Padėjęs krepšį plastikinį,
Su bonkomis tuščiom prie kojų
Mane įtikinėti ima: -
 
"Gyvenimas jam nesikloja.
Neturi moteries, nei darbo,
Nors daug kur kreipėsi - atsakė.

Į ką valdžios, gi, žiūri akys?
Ar dar ilgai bus tas "burdakas".
Nusiraminęs - lyg tarp kitko
Paskolint poros litų prašo.
(Daviau - ar gaila,
Juk ne kasdien "ponu" palaiko)

O, iš tikrųjų susitikom
Respublikos piliečiai du.
(Jis su terba — aš su kriukiu)
RINKĖJAS — abiejų mūs rangas.
Mes renkame:
Savivaldybę, Seimą, Prezidentą!
O, bičas dar...
Konteineriuos ką gero randa renka.

Marijampolė
2005-01-30

 

Tostas

Virš pusės amžiaus - trečias
Dešimtmetis jau sukas.
Nebe jaunuolis aš –
Anūkams jau diedukas

Ėjau gyvenimu
Per karštas vasaras,
Žalius pavasarius.
Žiemos pūgas, rudens lijundromis.
Tai alkanas, tai basas.
Ar su medinėm klumpėmis.

Ėjau per okupacijas,
Per karą ir per taiką.
Per laiką klaikų.
O kiek nedaug betrūko
Parpult – neatsikelti.
Prieš giltinės dantytą dalgį.
Bet išlikau.
Ir, vėl, tolyn skubėjau,
Ėjau, slinkau, šliaužiau
Į savo jubiliejų.
Sukrovęs ant pečių,
Ligas, bėdas, žinias ir turtą.
Gyvenimą sukurtą.
Iš darbo, ydų, nuodėmių.
Klaidų, žinių, tiesos ir melo.
Ir pajutau,
Kad žingsniai jau
Prie kelio galo veda.

Gal dar suruošti
Puotą jubiliejui
Su trankia muzika,
Šampano šūviais, tostais.
Šviesomis kandeliabrų?
Tegu svečiai ir artimieji,
Išmaudyti purslais sidabro,
Padūksta, pasiaučia suėję!

Pirmiausia giminės...
Tačiau –
Jauniems senoliai neįdomūs.
Anapilin išvykę broliai.
Ir sesės su ramentais jau -
Joms lovoje mieliau.
Atrodo vienas belikau.

Šaunių draugų turėjau ratą.
Deja,
Ir jų jau gretos retos.
Vieni pas Viešpatį Dausose.
Kitiems –
Infarktas, prostata, sklerozės
Jokūbui širdį reguliuoja
Krūtinėj aparatas.
Su akimis ne kas Motiejui –
Dienos šviesos nebmato.

Atšvęsiu vienas
Savo Jubiliejų ...

Keliu putotą taurę vyno
Už esančius ir buvusius.
Kurie gėles Danguje skina.
Ar peklos karusėlėj sukasi.
Ir geria velnišką pilstuką
- Iki susitikimo!!!

Marijampolė
2005 rugsėjis

 

Senbizda

Prie durų stambiaplokščio mūro,
Gyvenamojo namo seno.
Jaunuolių šutvė susibūrė,
Ir savo reikalus kedena.

Jie garsiai keikias,
Žodžiai trankūs;
Tarp jų kas trečias, ar kas antras
Tik „jo - majo”, „mat - mat”, eik „na...”
Girdėt rytietiška nata.
Sugėdinti bandau sustojęs,
Bet liepė:
„Mikliai vilkti kojas”
Visi choru nusikvatojo.
Dar pasiuntė ant trijų raidžių...
Gi vienas dar iš šito būrio:
- Mokins dar senbizda – pridūrė.

2006 gegužė
 
Aukos

Antra tautos religija – krepšinis
Kiek džiaugsmo čia, emocijų, nusivylimo
Žiūriu per televiziją
Kas dedasi aikštelėje;
Varžovus vyrai sunkiai vejasi...

Jau persvara. Valio!
Gerai į krepšį krenta.
Įskrido „kiauras“ tritaškis į lanką.
„Įdėjo“ iš viršaus galingas centras.
Sumišę priešai pražangas jau „renka“.
Jau turim persvarą solidžią
Nedaug ir laiko liko...
Kitame kambary už durų
Kažkas siaubingai klykia –
Kažkoks baisus dalykas...

Išbalęs įlekiu.
Žiūriu, žmonelė krėsle snaudžia
O garsas iš ekrano sklinda –
Huji Lopezas smaugia Rozalindą
- Purke, purke, o Jėzau, Madona Gvadelupės
(Parėjęs ją su Hulijum užklupo)
Dabar abiem įsiutęs kailius lupa.

Prabudo ir žmona –
Vėl žiūris susikaupus.
Grįžtu nusiraminęs,
Civilizacijos abudu aukos:
Ji muilo operų,
O aš krepšinio

2005.01.13
Marijampolė

 

Tvirtovė

„Mano namai – mano tvirtovė“ –
Giriasi britas.
Mano tvirtovė – tai daugiabutis –
Dar prie Chruščiovo statytas.
Bet aš ne britas – esu lietuvis
Ir mano būdas kitas.
Skirias nuo brito ir mano būstas
Iš blokų sulipdytas.

Nenuobodžiauju savo tvirtovėj –
Emocijų užtenka.
Girdžiu už sienos lova dejuoja
Kažkam masažą kaimynė teikia.
Smūgis į sieną, įtūžęs balsas:
- O tu, šėtone, Erode, tu –
Jos mylimiausias grįžo išaušus,
O mylimoji, duoda „gėlių“.

Lubos vibruoja, siūbuoja lempos,
Sekančiam aukšte, siauči jaunimas.
Muzika tranki į galvą trenkia.
Ir jau ne džiaugsmas, o pasiutimas,
Kad tokie veiklūs mūsų kaimynai.

Savo namuose – savo tvirtovėj
Kaip apsupime
Už savo būvį reikia kovoti
Mūre blokiniam

2004-08-15
 
Rugys

Pasėjo rugį - rugys išdygo.
Per šaltą žiemą lauke paliko.
Įspindo saulė - nutirpo sniegas
O, rugio šiaudas į dangų stiebias.

Ant ilgo šiaudo, varpa užaugo.
Kaip jūra ošia jau visas laukas
Rugys pražydo ir nužydėjo –
O, brandžios varpos linksta pavėjui.

Baisi mašina laukan atėjo –
Nupjovus javą gerklėn sudėjo.
Viską sumaigė, stipriai apdaužė
Šiaudais auksiniais nuklojo lauką.

O rugio grūdą nuo jų atskyrė
Ir į aruodus svirne supylė.
 
Žmogus, atėjęs, semia į maišą.
Malūnan veža ir brogą maišo.

Per suraitytus vamzdžius ją varo
Ugnį kūrena ir duoda garo.
Vyrai suėję "laipsnius" nustatė
Ratu susėdę geria "samanę"

Prie bravorėlio palikęs švarką,
Diedas namuose padaro "tvarką"
Langą išgrūdo, bobą įlupo
Uošvei įspyrė, vaikus išvijo.
O kitą dieną "stuboje" šalta;
Jei esi kvailas –
Rugys nekaltas

Marijampolė
2005-01-26

 

Neparašyti posmai

Ant stalo lapas popieriaus,
Akiniai, tušinukas.
O žvilgsnis prasmeigtas per lango stiklą
Krūtinėj neramu, kažkas ten sukasi.
Ir jausmas toks, kad nusibodo viskas.
Kad kelias nueitas - jau pabaiga,
Bet nepasiektas tikslas...
Maištauti ir kovoti gal gana;
Verčiau nuplaukt pavandeniui tėkme
Prie paskutinių žingsnių obelisko.
Nutrūksta kur gyvenimo daina.

Nuo šių niūrių minčių atsitokėjęs,
Norėčiau tarti Paskutini žodį.
Kaip latras prieš Prisiekusius Teisėjus.
Ir ne kitiems, o sau pačiam įrodyt -
Neveltui mano metai praskubėjo,
(Patirti teko bjaurastį ir grožį)
Lyg beržą vienišą visokie purtė vėjai.
Tik kaip ištarti paskutinį žodį?
Ką pasirinkt - poeziją ar prozą?
Ką pasakyti, kiek ilgai kalbėti?

Ir, išgirdau aš balsą iš kažkur tai,
Ne "tyruos šaukiantį",
Ne kosmoso erdvėje:
- Poeziją! Poeziją tu kurki!
Juk proza, tai gyvenimas praėjęs...
Tad lyros skambesiui nebūki kurčias!

Tu parašyk eilėraštį, baladę ar sonetą.
Įdėk laukų kvapus,
Medaus vosilkų skonį.
Lakštučių arijas.
Raudoną rožę, meilės burtus
Paparčio žiedą, svaigią naktį Joninių,
Ant piliakalnių aukurus ir širdyse užkurtus.

Papuošk eiles varsom sparnų drugelių,
Čiurlenimu upelio,
Rūku iš balto šilko.
Pažvelk ryte kaip dobilas rasos lašelį kelia,
Ir ko griežlė dejuoja birželio naktį šiltą?
O posmuose težydi meilė, grožis
Išmarginti seselių juostų raštai
Pavasaris melsvom akutėmis žibučių pasirodo.
Kai žalio nuometo bangose girios skęsta —
Rašyk eiles - širdies kalba.

Vaikystėje, šiek tiek, ragavęs mokslų
Ant popieriaus languoto lapo
Bandžiau rimus pirmuosius savo.
Ir eilėmis kalbėti troškau.
Deja, žiauri lemtis apgavo.

Kaulėta giltinės ranka pasmaugęs taiką,
Atplūdo kruvina banga besotis karas.
Sprogimais ir ugnim nužudė tylą...
Virš miestų, sodžių
Plaikstėsi gaisrų pašvaistės,
Nuo kulkų žvilgsniai likdavo nebylūs.
Ir, kai kariaunos savo smurto vagą varė,
Filosofas Vydūnas tarė:
- Kai žvanga ginklai - Mūzos tyli.

Pavasarį gamta atbudo, rūbą keitė.
Per žemės randus - apkasus,
Dar smilkstančius griuvėsius
Taika sugrįžo.
Neatnešė mums laisvės ji, o likome beteisiai.
Belaisviai žemėje gimtoj - vergijoj bolševikų.

Vėl raudos motinų senų,
Kančiose širdys plyšta,
Kai atėjūnų kulkomis sušaudoma jaunystė.
Į rytus - ešelonai tremtinių,
Pilni kalėjimai,
Sodybos ištuštėjo
Pro juodas kiaurymes langų
Lediniai švilpė vėjai.
O Lietuva, man pasakyk:
- Už ką Tu tiek kentėjai?

Tie metai nuplaukė istorijos tėkme,
Kartu takai basos vaikystės
Ir jaunuolio godos.
Deja,
Tokia gyvenimo tiesa
Kad praeitis į ateitį negrįžta.
Per Jonines
(Taip neseniai dar rodos)
Išėjom upės krantu paklajoti.
O, buvo ne naktis - pavakarys.
Ir ne paparčio žiedo mes ieškojom –
Norėjome pabūt vieni...
Priėjom žemuogių pievelę mažą
Žydrynėje čyreno vieversys...
O mums čia buvo gera, gera.
(Kas šitą tyrą jausmą apsakys?)

Su dviem uogelėm skyniau žemuogėlę;
Sultingos, kaip lūputės Tavo buvo.
Uogelę vieną tau į lūpas dėjau,
Savom aš antrą paliečiau truputį.
Susilietė netyčia lūpos mūsų
Abu išraudome ir atsišliejom;
Aš pajutau tada ir patikėjau –
Mergaitės lūpos medumi žydėjo.

Pirmoji meilė buvo nekalta.
Deja, sudaužė ją žiaurus likimas:
Jai okupantų — kankinės dalia
Vagonai gyvuliniai - Sibiro taiga
Man randas širdyje,
Liūdni prisiminimai
O, Dieve, pasakyk už ką?

Neprirašysiu lapo paskutinio –
Jau per vėlu su rimais, ritmais žaisti,
Neberandu ir tų jausmų krūtinėj...
Atrodo rašalas poezijos jau baigės,
Kūrybos plunksna surūdijo.
Užžėlė žemuogių pievelė krūmais.
Ir lūpos medumi daugiau nežydi.
Viskam gi būna savo laikas –
Gražiausi posmai liks neparašyti...

Vilnius
 2004-06-02-07
 


EILĖS ŽEMAITIŠKOS

Ryšolys

Pavasari, ką alksne vuos žydiejė,
Sogrįžės senis gondrus iš pėjtum.
Kažkuokį ryšolį snapė toriejė
Iš aukšta žvalgies – kor padiet anon.

Ė nuveiziejė ons sodybą seną,
Ont kronta Mėnėjės, prė Ožoula galinga.
Ont jaujė nutūpė, dar snapu pakalena,
Padiejė žardėjnuo - ė pats pradinga.

Vo tome ryšolie bovau jok aš: -
Gausiuos šeimynas pagrondėnis mūsa       
Ė tep pradiejau lest sava dėjnas
Nabuodams ni vargum, lėgum ni blosų.

Bovau aš vaks, kap ė vėsė vaka
Pūstas žondeles, ė klėšuom kuojeliem
Į pabaluotus kruoviau gan dažna
Vo mona dėjnas ejė, ejė, ejė …

Ka prokotau ė jau nabariepliuojau
Tuomet gyvenėms mon kėtep atruodė:
Je stuovi žmuogus jau ont sava kuojų
Gali į Menėje nuetė meškeriuotė.

Ė, aš ėjau prė Mėnėjės Motošės,
Ožmuovės slėjką rėjbį ont gembelės
Ėlga, ėlga kronte sėdėjau susigūžės
Kol gaudiau grondolus, poukius ė ratpėselės.

Paskou, jau aš, tuoliau dar nuėjau
Nu Mėnėjės ė senuosės suodybas
Lėkėmą sava nažėna žmuogau –
Gyvenime žabongas kuokės tyka.

Nabier jau žardėjnas tuos, jaujė ė sodybas -
Kor gondrus moni ryšolie padiejė.
Tik Ožouls, Mėnėje, prisimėnėma lėka
Tėjk metų nušvėlpė so gimta kaimą viejes
Marijampolė

2001-06-08 
 
Žemaitis

Kažkas sominkė Žemaitėjie muolį -
Nulėpdė galvą, ronkas, stoumėnį ė kuojės
Į vėjną krūvą vėskon sodieliuojė.
Prilėpdė kotuosielį, dar įstatė rūrą, -
Podirba mona žmuogėšką fėgūrą.
Vo paskou tėn įkėša:
 
Šėrdį, plautius, jeknas, inkstus.
Vo į makielį dar įpylė sieklų,
Kad veisle būtiuo tinkams
Ožmuovė skūrą – kailį.
Dar kėtas vėjtas gauras ožsvadėna.
Tep pasidarė Žemaitėjės vaikis -
Iš vėsuokiausių šlunkų sorinkėma.

2003-02-13
 
Rogys

Pasiejė rogį – rogys išdyga,
Par žėjmą šaltą lauke palėka.
Saulė įspinda – sorėjė snėjgą,
Rogys, bematont, į dongų stėjpas.

Ont ėlga šiauda varpa išauga,
Liūliou kaip jūra po vėsą lauką.
Rogys pražyda, ė nužydiejė.
Vo brondės varpas lingou paviejou.

Mašina nuogna paskou atejė,
Javus nupjuovė – į gerklė diejė.
Anus sokromtė, dėdle apdaužė,
Šiaudas auksėnes apdėngė lauką.

Nu anum grūdą rogė atskyrė,
Į seną mėjgą kliete sopylė.
Žmogus atejės sem sau į maišą,
Vež į malūną, ė bruogą maiša.

Ožkūrės ognį – paleda garą,
Par rėjstas paipas šnapšė išvarė.
Vyra soejė laipsnius nustatė,
Iš poudylatė siorbė „samanę”.
Pri brovarelė palėkės švarką,
Pėjuoks parejės padarė „tvarką”:
Longą iškrioša, buobą įlopa,
Oušve įspyrė, vakus išvėjo.

Vo kėta dėjną truobalie šalta,
Je esė kliunkis – rogys nekaltas.

2005 
Marijampolė

 

Kiaušis

Dar nagėrdiejuos gėjsmies gaide,
Ont laktas vėštas dar knapsuojė,
Šonatis pėlvą kasies kuoje,
Ė nalabuosės blosas baidė.

Truobalie jau kažkas brazdiejė,
Gėrdiejuos kuosiejė ė perdė,
Panuosie kažkon sau bombiejė –
Iš luovas senė, senį vertė.

Paskou į krežį diejė kiaušius,
Nes rytmetie - vuos tik praaušus,
Anam į torgų rėks keliautė.
(Jei rek, nuneš – menka če bieda)


Iš lieta senis apsiriedė,
Papėntį dounas dar sogriaužė,
(Jei rek, nuneš – menka če bieda)
Na pirmą kartą vargst so kiaušes.

Ė, į kamašus įsistuojės,
Paėmė krežį dar ė lazdą,
Ons pro doris išvėlka kuojė.

Į torgų senis atkolniava,
Ont soula pasidiejė krežį,
Ė prakaitą nubraukęs sava
Atsipūtė - tep sunkė nešės.


Vėjna misčionka kiauše tėka, -
Ogolne, perka vėsą kapą,
Į saujė pribierė skatėkų,
Vo tep, „baguočius" senis tapą.
Suteka torgou gerą draugą
(Dar armėjuo kartu tarnava),
Pasirokava ė patraukė,
Sovėlgyt „taškė" gerklium sava.

Pasišnekiejė, pajoukava;
Kap pas mergas par porvą brėda,
Nabatmėn - gava ar nagavo,
Tep ė nablėka tum skatėkų.


Ont ronkas krežį pasimuovės,
Į nomus senis parvingiava,
Nutėrpa anam tujau kuojės,
Kap pažvelgė į senę sava.

Neištarė ana ni žuodė;
Tik paveiziejė kas kėšenie...
Paskou par kramę samtiu vuožė,
Nuo ronkas nuliekė ė krežis...

Senelis kap atsikvuošiejė,
Pakasė so ronka pakaušį,
Nes dėdėle anam skaudiejė,
Išdygęs gozus - kap kuoks kiaušis.
 


Kūdikystė

Nuėjau gerą galą –
Aš gyvenėmą sava...
Metų daug nuvariau,

Anėj jau nuvingiava –
Jau daugiau nabsogrįš,
Nabganysu akis,
Į poikybės vėsokės.

Nablaižysu ė smuoką,
Mergum zūbų medoutu.

Jau nabnuoru, kad doutų –
Napalėktiuo ont jouka,
Kap nusenęs kuoks kloika.
(Vėskas tor sava laiką)

Jouka jem pagalvuojus:
Vakar tekėns biegiuojau.

Bovau vaks - dabar sens
Led, led pavelku kuojės -
Tuoks jau saka lėkėms.

Vėsė šlunka suklęra
Led vėsuokius jau garsus

Borna dontis išbarstė,
Vo ketor jau nukąra.

Mon į kramę mintis
Majedna iemė lįste:

Kad steboklus įvyka:
Grįžta viel kūdėkystė:

Kap ė toukart -
Tep dabar
Į kelnes iemiau m...ti.   

(Šv. Baltramiejaus dėjnuo)
Marijampolė 2007.08.24
 
Krizė

Kryzė ožpoulė – vėskas sokliora
Bėjau išetė ož truobuos doru

Rektu į „Norfą“ nuetė pėjna –
Žalty, kėšėnie cėnta ni vėjna.

Pėncėjės lauku, ė nasolauku,
Ruoduos, išpėšk sau, iš barzduos plaukus.

Dounas papėntį atradės graužu
Ė paskotėnį dantį nulaužu

Borna išdžiuva – nabklėb lėjžovis
Atruoda, esu vėsa pražovės

Dar ė į skrondį kėrmėns įlinda
Kap ton bjaurybė reks numarintė?

Gal pas „buobulką“ imtė ont bargą
Ė, pamiegintė įveiktė vargą

2009-03-01
Marijampolė


1. So mėjtu par kramę

Aplink anon šmuots knyngų parašyta.
Daug pasakų eilieraštių sakorta.
Kas žėna, kėjk ė į pasaulį kėtą
Nuėjė vargšų par tuos meilės bortus?

Vo kas ta meilė? Laimė ar karuonė,
Katra, atruoda, vėsą svietą valda?
Dėl kuo par anon en iš pruota žmuonės,
Vo šėrdės kartas deg, vo kartas šalta?

Bovau dėl meilės pontių būda kėjta,
Bet vėjną dėjną nukėntiejė kramė.
Atruoda, kad ožvarė kas so mėjtu
Švėntuoriou. Akys Ruožę kap pamatė.

Vo, žalty, tuos mergatės, kas par gruožis:
Morzelė skaisti, vingiouta fėgūra
Šėrdės baisiause spordoltėjs pradiejė
Atrodė išlieks – atsimuš į tvorą.

Gyvenims man, vėsa jau susiknėsa:
Akyse Ruožės blauzdas – vėsą laiką..
Sakykit, truopne, kas dabar balėka –
Sosipažint, ar šnapšie nusibaigtė?

Sena cėguonė kartas mon nukielė:
- Pėrmiause Ruožės rek pavergtė šėrdį,
Pavaišintė, išgertė, nuors, bėškelį,
Nabūtina kuožnam diel meilės mėrtė!

Marijampolė


 
2. Par skrondį į šėrdį

Privėrsu bliūdą posmarškuonės kuošės,
Ė į doubelę mėrkala įpėlsu
Tik valgyk mona borbolieli, Ruože,
Pri Tava kuojų galiu ė numėrte!

Prisunksu skanė vyna iš vašuoklių.
Kad Tau žondele rauduoniau žydietu
Tik napamėslyk, kad esu gėrtuoklis
Vo kor ba Tavės monėj pasidietė

Je Tava nuotaiką kas nuors suknėsa,
Vėsuomet aš galiu padietė poijke.
Ė atidoutė sava šėrdį vėsą –
Jok vaikis esu duors, na kuoks tėn klojka

Kap balondele, Ruožele, draugaukem.
Nuekem kartas kor į gegožėnę.
Vo je pavargsi – šėrdėj atsigautė
Būs boilių, kastėnė, skaniausės cėbolynės.

Išvėrsu dar žemaitėškas boilynės,
So ožtrėnu ė pasokuoms raugintuoms
Ė į šėrdelę tava aš įlysu.
Vo skersakioutė į vaikius ožginsu!

Marijampolė

3. Kuoks aš vaikis?

Vo meta bieg jau tuojau pėnkėsdešimt…
Aš vėjns kap pėršts – ba meilės šėlomuos.
A ėlga troks vėjnam dar vėštas lesint?
Pratęstė veislė rek, vakum, šerdėjs jaunuos.

Toru truobalę, trėhektarį žemės,
Būrelį vėštų, gaidį, karvė marga.
Raiša komelė jau vėsa pasena.
Par krėkštą esu gavės Ruoką vardą.

Kap aš atruodau? Galiu paskytė;
Pamėslėju – tuokium maža ont svieta.
Mona fėgūra – gražė soromstyta.
Tarp akium nuosė maktinga įdieta.

Na žėls, na plėks, vo ant pakauošė mona
Aukštiausės prabas auksa plaukum koškis.
Akelės žvairas, žondielių rausvomą
Paryškėn poijkė strazdanielių bėškis

Nesu aš dorns, jok baigės profesėnė.
Gebu, ba struoka, traktuorių valdytė
Galiu meistraut – įkaltė, truopne, vėnį.
Vėskon padėrbu – kon tik rek suodybuo.

Marijampolė
2002-09-15

4. Sosioustims

Aš torgau sotėkau davatką Marcę,
Ė nuošėrde vėsas biedas iškluojau.
Tik ana monėj sogebies patartė –
Žėnau, kad Ruožę sene pažėnuojė.

- Če rekals rimts – prireks krūvelės litų;
Namačys kuošė, kastėnys, boilynė,
Nabūk apkiautės, toru pasakytė –
Pavaišint reks vėsuokių skanomynų.

Nier meilės ba končiuos – ronka drebiejė
Kad vėsus rekalus tuos Marcė sotvarkytų –
Į delną “Daukontą” ana įdiejau.
Pasakė: - “Sobatuo atlieksma į suodybą”
Pradiejau pouštėjs – išsišlaviau grindis.
Vo stalą balta skuoterte ožkluojau.
Iš taksė Ruožė so Marce išlinda –
Vėsuokių vaišių tujau išdieliuojė.

Atvarė babką, pierninkų, baronkų.
Rūkytą skumbrę, špruotų dar skardėnė.
Ont gala Marcė paiemė į ronką.
Botelka rauduonuos arielkas “Bobelėnės”.

Ož stala, šalėp Ruožės baliavuojau
Paėlsės aš ana į skretą glaudžiau skroustą.
Vo nomėj etė Marcė sogalvuojus,
Pasakė: - “Matuos, anėj sosioustė”

Marijampolė
2002

5. Medaus kaštavuojėms

Tep mes pradiejuom sava meilės balių.
Ė pėlna borna medų kaštavuotė.
Į šėrdį Ruožė mon spyglius sovarė…
Ožkūrė aistrą, ė somaišė pruotą...

Ont brokė augosė brangiojė mona;
Darbelė kaimėška, nikuokė naišmana,
Dar ė natūra pėlna puonėškoma –
Šmiežou kramelie – bale, restuorana.

Jauna Roželė – dvėdešimt do meta.
Sakau, gal anuos būds sositopies…
Tus darbus pats nudėrbsiu – velns namata.
Bi galiu glaustėjs prė jaunuos šėrdies.

Somieslėje, kad rek naujum pariedų -
So kokomas nažutkas, šlebės so pėnėkas.
Par naktį išborkava sava biedą,
Tep, “Basanavičiaus” ė “Daukonta” nablėka.

Kas yr tėj meilės traukole pasiote,
Kad pakeit na tik balsą, bet ė būdą
Sosieda šnek bikame sositėkė:
- “Kad Ruoks dėl merguos sovėsam pablūda

Marijampolė
2002

6. Lašelėnė

Jau trys nedielės Ruožės ani kvapa,
Nabsotinku ni torgau, ni bažnytiuo
Iš mona akium kažėn kor prašapa.
Vo, gal, paerzint monė mėslėj tyče?

Nedielės rytą nuėjau į sklepą.
Ė, išliekiau nuogniause išsigondės,
Ten nabibova santaupų pončekuo,
Vo, žalty, kuoki ana bova mondri.

Jau nabžėnau kas monėj atsitėka…
Saka, sosiedė mėrštontį atrada.
Dabar į gyslą varvėn lašelėnę,
Aš, išsižiuojės, sunke gaudau kvapą.

Davatka Marcė ateje lonkytė…
Saka, kad meldas ož mona svekatą.
Kažkor gėrdiejus – Ruožė kap paukštytė
Išdūmė į Arabų Emyratus.

Je Puondėjvs monėj dar suteiks maluonę,
Į jauną mergą nabveiziesu gašle.
Ožteks. Gera prijoukėnau jau žmones.
Reks sosuirastė kuokė duorą našlę.

2002
Marijampolė

7. Išsikapanuojėms

Golu lėguonėnės aš luovuo sosirėjtės
Žonda įkrėta, nosės atsėkėšus  
Vo atsikielės narondu sau vėjtas.
Vės par ton meilė mona biedas vėsas.

Bet jau nabmėrsu, daktars vakar sakė,
Kad mona stėpri prigimtės laimiejė
Gyvensu dar, kol naožgęsa akys,
Vo nu merguos aš mausu kaip nu biesa.

Grįžau po mienesė aš į suodybą savą.
Išsigondau kaip vėskas pasikeitė:
Daržą išdžiūvė pelašūde ont stalą,
Apžielosės palongės vėsas kėjtes.

Kad išsikapanuojau - rek tuoliau gyventė.
Na slėjks - į žemė gyvs to naįlįsi
Gyvenėms, jok, na vėsą laiką šventė
Būn gera, bet ė biedum rondas sykes.

Nabnumanau, kaip vėskon sorėktoutė
Rėks patarėma paprašytė Marcės
Ana daug žėna, sogeb ruodą doutė
Pavaksytė, pagoustė, ė bieduo patartė.

Marijampolė
2004 m.

Tai tik dalis mano prieiliuotų darbelių. Kitus išdalinau, šiaip išsimėtė, ar dėl turinio nenoriu paviešinti. Bet užtenka ir tiek, kad suprastum, kokie skersvėjai galvoje švilpauja.


O gal ne vėjai, o žemaitiška natūra, arba, anot, S. Daukanto „būdas“.


Tai koks, gi tas žemaičio būdas? Jis formavosi šimtmečiais, iki atsikraustant gentims prie Baltijos ir čia apsigyvenus. Jis formavosi girių, gamtos prieglobstyje, garbinant gamtos jėgas. Kovose su priešais dėl išlikimo ir stichijomis.


Geriausiai į šitą klausimą atsako gerbiamas profesorius žlibiniškis Ignas Končius, savo monografijos „Žemaičio šnekos“ II tomo paskutiniuose skyreliuose „Praeitis“ ir „Galas“. Knygos yra beveik visose bibliotekose, tai norintys gali paskaityti, o aš pavyzdžiui įdėsiu vieną ilgesnę ištrauką:


„Gal žemaitis nebūtų taip priešinęsis ir krikščionybei, jei jis nebūtų vis girdėjęs: Dievo rūstybė, užrūstinai Dievą, užsitarnavai pabaudos... Tarsi Dievas koks kotas būtų, kankintojas; degsi "pragaro ugnyje, girdys tave trokštantį karšta verdančia smala pekloje Ir šiandien tuo pačiu keliu tebeinama, net rusai užplūdę Lietuvą už mūsų nusidėjimus - nuodėmes, už palaidą gyvenimą...


Geriau sektųsi, jei būtų įtikinėjama pradedant meile, bet ne baime. Sveikas žemaičių galvojimas yra pagrindas jo elgesio, jo nusistatymo, jo viso gyvenimo.


Ilgai jau svetimųjų aplinkuma veikia žemaitį prieš šį nusistatymą. Tikrasis žemaitis šiuo atveju sunkiai įveikiamas, nepasiduoda kėslui, verčiančiam keisti per amžius nusistovėjusį įsitikinimą - pažiūrą.


Žemaitis, matydamas, jog gamtoje niekas nelaiko apžergęs tai, ką turi, bet noriai duoda kitiems, laikosi to nusistatymo, jog maloniau yra duoti, negu prašyti. Taip sutvarkyta jo mylimoji gamta, toks pat ištikimas tos gamtos sūnus nori būti ir jis pats. Ir tai jam sekasi; tiesa, lengviausias kelias išdrabstyti viską, ką turi, ir nieko negauti iš kitų. žinoma, čia reik išminties. Bet pasakytosios minties žemaitis prisilaiko. Duosiu, kad ir kiti man duotų. Lengviau bus prašyti, kai žinos, jog, kolei turėjau, mačiau kitų trūkumus ir rėmiau. Duok, ir bus tau atiduota. Duosiu, kad paskui nereiktų pačiam prašyti. Duosiu, jis mažiau už mane teturi, arba nieko neturi. Reik pamatyti žmogų, į vargą patekusį. Kuo kalti vaikai, kad tėvai nesugeba jiems duonos uždirbti! Akelės vaikelių spindi, kai pamato riekiant duoną, - kas gal iškentėti nedavęs! Sako, reik ne tik imti, bet ir duoti.


Iš čia toliau: žemaičiai ne tik reikalauti yrą linkę, bet ir nusileisti, nors čia jie nesiskubina; reik, sako, pagalvoti, kaip čia išeina. Vieną sykį nusileisk, paskui ir lips ant tavęs, kaip ožkos ant palinkusio gluosnio. įsitikinęs, jog reikalavimas teisingas, nesunkiai, bet vis dėlto pagalvojęs, nusileidžia, įspėdamas, kad kitą sykį taip nebepadarysiąs. Nusileisdamas reikalauja atpildo, kad tas, kam nusileidžiama, žinotų, jog jam padaryta gera, lai jis, girdi, kitiems gera padarąs. Nesusilaukęs atpildo, pats ant savęs burniuoja, kam nusileidęs, - kad aš kitą kartą kada nors taip bepadaryčiau, niekuomet, kaip mane gyvą matai. Aš, mat, pastumdėlis, kad tu nesulauktumei. Ne, mano tėvas, a.a., taip tikrai būtų nepadaręs. Ir aš įkaliavosiu savo vaikams, kad taip nedarytų. Buk savo vietoje, nelipk kitam ant kojos, bet, kai kas tau užlipo, spirk į šalį, kad kitą sykį atmintų, ką padaręs.


Aplamai imant, žemaitis nusileisti nemėgsta. Tai sudaro jam sunkiai pakeliamų nemalonumų. Drąsesnis jis, kai nenusileidžia. Et, sako, toks, kad vis pavėjui linksta. Koks iš jo vyras, skystakošis, paleistsparnis, nuknabęs, kaip varna po lytaus, kaip vištų apspjaudytas.


Nelengva žemaičiui derintis prie kitų, geriau, kai prie jo kas derinasi. Jis nenori būti tas, kas jis neturi būti. žinoma, čia reik pasiaukot: paaukot savo asmenį, valią, mintis - derinti visa tai su kitų nusiteikimais. Tai paprastai nėra lengvas dalykas. Juo sunkiau tai duodasi žemaičiui.“


Perskaitęs, kai kas gali pagalvoti, kad žemaičiai per daug rimti, susiraukę, užsispyrę. Anaiptol. Jie turi labai turtingą folklorą, kartu su žemaičių kalba išliko liaudies dainos, pasakojimai, tautosaka, mįslės, patarlės, anekdotai. Visais laikais ir šiandien garsėja žemaičių meistrai – dievdirbiai, o  kur taip linksmai ir įspūdingai pasilinksminsi per Užgavėnes, jeigu ne Plateliuose? Mano archyve yra  Plateliškio katalikiško jaunimo būrelio ir laikraštėlio „Saulutė“ 1916 m. kūrėjo, velionio, Dėdės Jono (Bražinskio) surinkta ir 1938-39-40 metais Telšiuose savaitraštyje „Žemaičių Prietėlius“, žemaičių kalba leidžiamame skyrelyje „Žemaitėška pastuogė“ surinkta tautosaka.


M. Mažvydo bibliotekoje iš išlikusių laikraščio katalogų, įvairių  numerių, suradau 317 patarlių ir priežodžių, dainelių, 6 – greitakalbės pavyzdžiai, 38 – burtai, 71 – mįslės, 7 – juokai, 2 – pasakos, 4 – pasakojimai ir trumpi straipsniai, 1 – ilgas 4 d. pasakojimas „kaip Šimkus pardavė Vėneskiene spiritą“, 7 straipsniai apie senovės karčiamas.


Perskaitęs tą tautosaką, pamatai, kiek daug joje gyvenimo tiesos. Sakydavo: „Gera nagyvensi je pati davatka vaikis mozikonts, vo arklys drėgonts“.


Kalbant apie bet kurio regiono gyventojų būdą, svarbu, kas apie ką kalba. Suvalkiečiui aukštaitis - įsivaizdinę, dzūkas – triznas, žemaitis – užsispyręs. Kitiems suvalkiečiai – baisūs „skūpidlos“. Šykštesni už škotus ir bulgarų gabroviečius. Iš to ir pasakojimai ir anekdotai. Keletas pavyzdžių. Ką pasakoja apie Plungiškius žemaičius.


1. Meilė par skrondį (žemaitėška)
Medaus mienou, anoudu naktį gol luovuo, ė rokoujas:
- Juonieli, a baise moni myli?
- Vuonelė, dėdėle baise.
- Vo, dėl kuo tep tata?
- Vo, kad moki skanė boilynele išvėrtė.


2. Steboklus
Aukštaitis Plungėje valgykloje paprašo sriubos. Žemaitis – kelnerius atneša „boilynės“.
Aukštaitis, pamaišęs šaukštu, klausia kelnerį: - Kas čia? 
Kelneris: - „Joudolys“
Aukštaitis: - „o kodėl su sparnais?
Kelneris: - „Tuoks pasitaikė.
- Čia musė! – nervuojasi aukštaitis.
- A, noj – pasitikslina kelneris.
- Noj noj – įtūžęs, pamėgdžiojo aukštaitis.
- Steboklus – stebisi kelneris.
- Koks čia dar stebuklas, - siunta jau aukštaitis.
- Vo, kad vėjna – stebisi kelneris.
- O kiek jų turėju būti? – neatlyžta aukštaitis.
- Nežėnau, galieje ė daugiau.
- O iš kur ji?
- Iš katėla.
- Tai ką, jūs ten veisyklą įtaisėt?
- Ne, anuos išvėrosės, nagyvos plaukiuo.
- Tai kiek jų ten, „plaukiuo“.
- Šmuouts, bet torielkuo tik vėjna.
- Steboklus.

Plungės ir Rietavo krašto laikraštyje „Žemaitis“ 2009 m. vasario mėn. informacija, kad Žlėbinų seniūnijoje sunaikintas „Fabrikėlis“ ant ratų.
Pasekmės.
Žemaitis klėbėn dongaus dorų klėmką.
- Kas? Klausia šv. Petras.
- Aš – atsaka žlėbėnėškis.
- Kon pasakysi? – klausia šv. Petras.
- a, rogėnelės tori? – klausia žlėbėniškis.
- Ne.
- Vo, dėl kuo?
- Kryzė – bravuorielį sodaužė.
- Kop dangou, tep ė Žamaitėjuo – atsidūsta žemaitė dūšė.
Panašių, liečiančių būdą parašytų anekdotų yra ir apie suvalkiečius, dzūkus, aukštaičius. Niekur nedingsi, visi turime savo keistenybes.
O žemaičiai, moka ir pajuokauti. Sakoma: - „Žemaitis ba joukum, kap pyrags ba mėjlium“. Bet taikliausiai jų būdą nusako, vienas iš senovės atėjęs, visais atvejais tinkamiausias pasakymas: - „Kas būs, kas nabūs, bet žemaitis napražūs“. Aš, turėdamas daugiau negu pusę amžiaus patirties, galiu dar papildyti: „net ir Suvalkijoje“.


© 2009-03-19, Jolanta Klietkutė | 15polia@gmail.com