Vietovė
Bažnyčios istorija
Dvasininkai
Bažnytinės šventės
Kapinės
Susitaikinimo sodyba
Kryžiaus kelias
Kultūros istorija
Mokyklos istorija
Pilialkalnis „Pilelė“
Kaimo gyventojai
Kaimo šventės
Darbai
Žymūs žmonės
Vieta, kur noriu grįžti
A.Stonkaus fondas
     Akistata su istorija
     Vizijos prie ąžuolo
     Apie protėvius
     Kaimas prie Minijos
     Aukso žiedai
     Dėdė Jonas
     Vizija virš Atlanto
     Kelionė per pasaulį
     Kaimo istorijos
     Du gyvenimai
     Sodybos
     Gondinga - Plungė
     Pirmoji paroda
     Pirmieji žingsniai
     Mano kalendorius
     Močiutė Emilija
     Forumas
     Stonkai
     Gentys
     Reziume
Spauda
Nuotraukų galerija
Kronika
Naujienos
Kontaktai
Nuorodos


© Anicetas Stonkus

 

Pirmieji žingsniai

1953 m. vasarą, baigęs Plungės vidurinę mokyklą, atvykau į Liet. Vet. Akademiją laikyti stojamųjų egzaminų. Apgyvendino vieninteliame akademijos studentų bendrabutyje /Varnių gatvėje/.
Čia susipažinau su kitu pretendentu į „daktarus“ atvykusiu iš Radviliškio, atletiškos išvaizdos vaikinu Adolfu Lapeika.Iš jo pasakojimo supratau, kad jo galva „pramušta“ dėl sunkumų kilnojimo. Nužvelgęs ir įvertinęs mano eksterjerą pasiūlė: - „Atrodai kietas vyras gal nori sunkumus pakilnoti?“ – ir pridūrė, kad galiu į jį kreiptis – „Adoli“.


Adolis jau kultivavo sunkumų kilnojimą, buvo dalyvavęs varžybose, pažinojo kai kuriuos trenerius, sunkumų kilnotojus.


Taip, dar laike stojamųjų egzaminų sesijos mane nusivedė už Vilijampolės tilto į avalynės fabriko „Raudonasis spalis“ /buvusi Lithuanika/ salę, kur trenerio Česlovo Lukoševičiaus vadovaujami, treniravosi Kauno m. „Spartako“ l.s. draugijos štangistai.


Savo gyvenime štangos nebuvau čiupinėjęs. Buvau kaimo vaikinas, dirbęs pasitaikiusius darbus. Kieme tarp dvejų medžių buvau įsitaisęs skersinį /turniką/, o vietoje svarsčio „dvipūdės“ kilnojau vokiško tanko „Tigro“ vikšrų segmentą, kuris apytikriai tiek svėrė. Vietoje rutulio stumdžiau apskritą, sveriantį apie 7 kg. akmenį, kurį  nesunkiai nusviesdavau už 10 metrų ribos. Rudenį ir pavasarį apie 10 km. pėsčias eidavau į Plungės gimnaziją ir atgal. Buvo gera proga sportinio ėjimo treniruotėms, kurio buvau viršijęs trečią atskyrį.


Taigi šiokį tokį pasiruošimą turėjau. Nors ir be kėlimo technikos įveikto svorio pakako, kad treneris Č.Lukoševičius pasiūlytų tęsti treniruotes.


Stojamieji egzaminai pasisekė – kartu su Adoliu tapome studentais. Kartu tęsėme treniruotes „Spartako“ komandos sudėtyje. Prikalbinome dar bendrakursius J.Šeštakauską, A.Petriką antrakursį Chasbijavičių. Treniravomės jau penki „akademikai“ nors tam reikėjo didžiulės valios ir užsispyrimo. Apleidęs mokslą ir netekęs stipendijos, tuoj galėjai likti už „Alma Mater“ ribų.
Savotiškos šventės būdavo varžybos. Maitinimui pagerinti duodavo talonus, kuriuos Laisvės Alėjoje „Dietinėj Valgykloje“ su padavėjomis iškeitę į rublius, pigiau ir sočiai galėjome pavalgyti akademijos studentų valgykloje.


Tais metais lapkričio mėnesį „Spartako komandos sudėtyje jau dalyvavome Kauno miesto sunkiaatlečių varžybose. Gruodžio mėnesį Lapeika, Petrikas, Šeštakauskas ir aš dalyvavome Vilniuje respublikinėse „Spartako“ draugijos komandinėse štangistų varžybose, kuriose dalyvavo Vilniaus, Kauno ir Klaipėdos sportininkai.


Čia jau buvo visko viršūnė: apgyvendino „Naručio“ viešbutyje, valgėme apačioje restorane. Už brangius maisto talonus galėjai pietums užsisakyti... net muštą šnicelį ir kitokių skanumynų. Vakare grojo orkestras ir dainavo solistai. Varžybos irgi pasisekė – į Kauną grįžome nugalėtojai. Trofėją – taurę aplaistėme grįžę Kauno geležinkelio stoties restorane. Pussunkiame svoryje tapau draugijos čempionas. Trenerio Č.Lukoševičiaus iniciatyva kas mėnesį „Spartako“ draugija mokėdavo po 50 rublių stipendiją. Jos spalvas teko ginti dar eilėje varžybų.


Veterinarijos Akademijos sporto klube sunkumų kilnojimo sekcija susikūrė 1955 m. rudenį, kai į fizinio lavinimo katedrą dėstytoju atvyko dirbti baigęs Kūno Kultūros Institutą sunkiosios atletikos specialistas Kėdainiškis Česlovas Gedminas /vadinamas Čarliu/. Sekcijos branduolį iš pradžios sudarėme „ Spartakiečiai“ Lapeika Šeštakauskas ir aš. Su Čarliu jau buvome pažįstami iš susitikimų įvairiose varžybose.


Greitai Centrinių Rūmų dešinėje pusėje fligelyje esančioje pirmame aukšte saliukėje atsirado potiltis, „Inkaro“ sporto klubas paskolino senovišką nechromuotą štangą, nupirko svarsčius, hantelius. Kadangi toje saliukėje treniravosi ir gimnastai, tai buvo ir jų įrenginiai. Prasidėjo studentų verbavimas. Čia nepamainomas buvo Adolis. Pamatęs teritorijoje atletiškesnį vaikiną, sustabdydavo: - „atrodai kietas vyras, einam į salę pabandyti štangos“. Ir eidavo - kur dingsi? Savo jėgas ant potilčio čia išbandė  ir būsimas rektorius R.Karazija ir profesorius Č.Jukna.
Taip susidarė būrelis štangos kilnojimo entuziastų. 1955 m. pabaigoje gavome dovaną – nupirko „Olimpinę“ štangą, gražią blizgančią, nikeliuotą.


Mano albume išliko pačios pirmosios „akademikų“ štangistų komandos nuotrauka.

Iš dešinės į kairę A.Stonkus – sunkus svoris (3 vet. fak. k.), A.Lapeika – pussunkis svoris (3 vet. fak. k._, V.Mardosa vidutinis svoris (3 zoot. fak. k.), Bosas – pusvidutinis svoris (2 zoot. fak. k.), Girbūdas – lengvas svoris (3 vet. fak. k.), Kersnauskas – puslengvis svoris (2 zoot. fak. k.), J.Šeštakauskas – lengviausias svoris (3 vet. fak. k.) ir treneris Česlovas Gedminas

Taigi pirmą LVA štangistų rinktinę sudarė keturi 1953 m. pradėję studijas 3 – čio vet. fakulteto studentai; vienas 3 kurso ir du 2 kurso zootechnijos studentai.


Atliekamu laiku tarp paskaitų dažnai užbėgdavome į saliukę „geležų pakilnoti“. Ne visada štanga gražiai nusileisdavo ant potilčio; dažnai su triukšmu, nuo kurio lakstydavo gretimos laboratorijos kolbos ir mėgintuvėliai.


Greitai, akademijos vadovybės nurodymu, šalia epizootologijos katedros buvo sumūryta laikina, krosnimi kūrenama, treniruočių salė. Ji buvo aprūpinta, tais laikais įmanomu gauti, treniruočių inventoriumi.
Šiltu metų laikotarpiu viskas buvo normalu, tačiau užėjus šalčiams gerokai reikėjo paplušėti, kad sušiltum. Krosnis irgi turėjo savo kaprizus: jeigu nepatikdavo atmosferos slėgis lauke, dūmus leisdavo į saliukės vidų. Bet mūsų karta nebuvo reikli, joje ir pabaigėme akademinį štangos laikotarpį.Nors sąlygos nebuvo idealios, tačiau entuziastų pakako. Greitai ir joje /saliukėje/ pasidarė ankšta. Kai kuriose svorių kategorijose varžyboms jau galėjome pasiūlyti po du, net po tris atletus.


Kol nebuvo pastatytas sporto ir karinės /spec. podgotovkos/ katedrų pastatas su žaidimų sale, problema buvo suruošti akademijoje sunkiaatlečių varžybas. Bet ir ją išsprendėme, tam panaudodami klinikose trečiąją auditoriją. Apšilimui manieže būtų užtekę erdvės net dešimčiai komandų, o ir žiūrovams buvo patogu stebėti kovas.


Trečioje auditorijoje įvyko net vienos tarptautinės varžybos tarp LVA ir Baltarusijos, Gorkų Žemės Ūkio Akademijos. Pergalę šventėme mes.

Įdedu išlikusią mūsų komandos nuotrauką.


Iš kairės į dešinę J.Šeštakauskas – lengviausias svoris, Ant.Drakšas – puslengvis svoris, R.Janulis – lengvas svoris, Kersnauskas – lengvas svoris, Z.Eimontas – pusvidutinis svoris, Bosas – vidutinis svoris, A.Lapeika – pussunkis svoris ir A.Stonkus – sunkus svoris.

Treneris Č.Gedminas stengėsi, kad kuo daugiau jo auklėtinių dalyvautų įvairaus lygio varžybose. Teko dalyvauti rengiamuose turnyruose tarp sporto draugijų, miestų, aukštųjų mokyklų. Tada buvo praktikuojama nugalėtojus vertinti pagal surinktus taškus – septyniose svorių kategorijose trikovėje atletų iškeltų kilogramų sumą.


To meto mūsų komandos aukščiausias pasiekimas buvo, kai 1956 metais Lietuvos aukštųjų  mokyklų žaidynėse mūsų Akademijos sunkumų kilnotojai laimėjome pirmą komandinę vietą. Trys dalyviai tapome respublikos aukštųjų mokyklų čempionais.


Išaugotoje nuotraukoje: pirmoje eilėje iš kairės į dešinę A.Stonkus – sunkus svoris, A.Lapeika – Vidutinis svoris, J.Sabeckis – lengvas svoris, J.Šeštakauskas – lengviausias svoris. Antroje eilėje Kavaliauskas – pussunkis svoris, Z.Eimontas- vidutinis svoris ir A.Drakšas – puslengvis svoris. Aš laikau nugalėtojų taurę ir diplomą. Kiti nugalėtojai su čempionų diplomais

 
Mano nuomone, ši nuotrauka tikrai istorinė, nes iki tol jokia Akademijos sporto klubo komanda tokio lygio varžybose to nebuvo pasiekusi. Mes buvome pirmieji.


Lenkiu galvą, pačiame jėgų klestėjime į Anapilį išėjusiam treneriui Česlovui. Pirma komandinė vieta ir trys čempionai toks buvo jo darbo pradinis indėlis tiesiant gaires į tolimesnes Akademijos sunkiaatlečių pergales.


Mūsų komandos ir trenerio santykiai buvo ne tik draugiški, bet ir šeimyniški. Būdami panašaus amžiaus puikiai vieni kitus supratome. „Čarlis“ buvo ne tik sunkumų kilnojimo fanatikas, bet dar ir medžiotojas, linksmo būdo, įvairių nuotykių mėgėjas.


Diskutuodami apie komandos ateitį supratome, kad atsitiktinių resursų, stojančiųjų į Akademiją nebeužtenka. Geresnių rezultatų galima tikėtis pradedant dirbti tik su jaunesniais, arba jau štangą čiupinėjusiais vaikinais. Pradėjome domėtis rajonais kur jau buvo kultivuojamas sunkumų kilnojimas.
Taip iš Užvenčio į Akademiją studijuoti  įstojo buvęs „Nemuno“ l. s. Draugijos rinktinės narys L.Zikas, iš Jonavos R.Janulis, Švenčionyse įgūdžius jau gavę Maminskai. Iš Plungės pasikviečiau buvusį gerą gimnastą, stipruolį iš prigimties Antaną Drakšą. Pasisekė prikalbinti net Vilnietį, garsaus trenerio Mkartumiano auklėtinį lengvasvorį V.Jefimovą. Į treniruotes atėjo, įstoję studijuoti jauni vaikinai Bernatonis, Bulatovas, Putrimas, J.Barauskas ir kiti.


Ateidavo į treniruotes ir iš Vilijampolės mokyklų moksleivių. Pradėjo treniruotis Vytas Šeštakauskas ir labai gerų duomenų vaikinas Kybartas, kuris vėliau įstojo į Akademiją ir baigė. Iš Birštono atvykdavo treniruotis, vėliau tapęs sporto meistru, Lietuvos čempionu ir TSRS prizininku Balys Stašaitis. Akademijos sunkumų kilnotojai jau buvo žinomi Lietuvoje, kviečiami į respublikos rinktinę. 1957 m. kovo mėnesį mūsų komandos nariai Eimontas, J.Šeštakauskas, V.Jefimovas dalyvavome turnyre Lietuva – Estija Pernu kurorte. Aš kaip II – os komandos sunkiasvoris.


Atėjus jauniems, mes senieji pradėjome užleisti vietą, nes kartu ėjo į pabaigą mūsų studijos. 1957 m. pavasarį išsiskirstėme atlikti ilgą gamybinę praktiką, o grįžus jau rūpėjo kaip užbaigti paskutinius semestrus ir išlaikyti valstybinius egzaminus.


Paskutinį kartą Akademijos štangistų rinktinės sudėtyje mudu su J.Šeštakausku dalyvavome 1958 m. vasarą Pabaltijo ir Baltarusijos studentų spartakiadoje Minske.


Paskutinį semestrą jau reguliariai nebesitreniravome. Po valstybinių egzaminų įtampos ir diplomo aplaistymo nebeapskaičiavau savo jėgų ir stūmimo veiksme nebeįveikiau, kadaise lengvai paklusdavusio svorio. Taip baigėsi mano štangisto karjera.
 
REZULTATAI

Nors Akademijos komanda įvairiose varžybose iškovodavo nemažai pergalių, prizinių vietų, jos nariai tapdavo čempionais, tačiau palyginus su dabartimi rezultatai buvo žemiau negu kuklūs. Toks lygis buvo visoje respublikoje.


Kurdama „rojų žemėje“ sovietinė valdžia pirmiausiai pasikėsino į duonos augintojus. 1946 – 1948 – 1949 ir 1951 metais gyventojų. deportacijos sukėlė katastrofą žemės ūkyje ir maitinimosi sferose. Bado šmėkla beldėsi ne tik į miestiečių, bet ir į kaimiečių duris. Pagalba iš namų buvo gana menka, kiti ir tos negaudavo.


Pragyvenimo pagrindas buvo stipendija. Pirmame kurse apie 120 rublių. Sesijinius egzaminus išlaikius „labai gerai“, stipendija padidėdavo dvidešimt penkiais procentais. Pasisekė, ir jau po pirmos sesijos gaudavau apie pusantro šimto rublių.


Pereinant į aukštesnį kursą stipendija didėdavo. Kai kas po paskaitų vakarais eidavo padirbėti įvairių darbų.


Pagrindinė mūsų maitintoja buvo po IV ir V auditorijomis pusrūsyje studentų valgykla. Čia lengvatinėmis kainomis pavalgydavome sriubos ir apmalšindavome alkį kitais patiekalais. Sunkmetis buvo su visais produktais. Atstovėjęs valandą ar ilgiau „duoninėje“, galėjai nusipirkti du kepaliukus juodos forminės duonos /kitokios nebuvo/. Mėsos parduotuvėje Laisvės Alėjoje prieinama mums kaina galima buvo nusipirkti iš subproduktų virto zelco arba arklienos dešros, kuri buvo sausa, saldi ir verdant vis kietėdavo.


Norisi papasakoti apie to meto sovietinio viešojo maitinimo „stebuklus“, liaudyje pavadintus „zabiegalkomis“ arba „snarglinėmis“. Jų aplink Akademiją buvo net septynios. Keturios Tilžės gatvėje nuo Akademijos iki Vilijampolės tilto, dvi už kiemo vartų gatvelėje link Sąjungos aikštės ir viena Linkuvos gatvėje.


Tai buvo prie gatvės esančių namų didesniuose kambariuose įrengti barai su keliais stalukais ir kėdėmis. Prie jų virš durų kabojo iškabos „BUFETAS“ su prierašu, kad jis priklauso Lietkoopsąjungai arba valstybiniai prekybai. Juose galėjai užsisakyti degtinės; iš statinių ar butelių nepasterizuoto „žigulinio“ alaus, arba atsigaivint labai populiariu limonadu „krem - soda“. Užkąsti galėjai sumuštiniu su margarinu ir kilke, įvairių žuvų, kilkių, silkių, menkių konservais alyvoje arba pomidorų padaže. Kartais pasitaikydavo brangiai kainuojančio fermentinio sūrio.Virtuvės buvo, atrodo tik dvejuose anksčiau  išvardintuose „maitinimo“ taškuose. Čia galėjai paskanauti sriubos ir pasistiprinti tais laikais beveik nacionaliniais patiekalais tapusiais: kotletais ar maltais šniceliais – su jų labai panašios sudėties „socialistiniu turiniu“.


Tačiau šitos įstaigos buvo per brangios studentiškai kišenei, todėl didžiausia parama alkanam skrandžiui buvo iš namų atsivežti lašiniai. Bet ir iš jų gaunamos kalorijos pasiekti aukštiems rezultatams buvo per „liesos“. Štangos kilnojimas sunkus fizinis darbas. Tam reikalingos atatinkamos sąlygos. Jos nebuvo idealios. Gal todėl ir ši sporto šaka nebuvo labai populiari, ir rezultatai gana kuklūs.


Prisimenu, kaip džiaugėsi respublikos čempionas Andrius Žukas kai per varžybas Estija – Lietuva 1957 m. trikovėje įveikė 400 kg ribą. Pasakojo: - „“Kai Kucenka įveikė tokį svorį, jį pasikvietęs Stalinas paspaudė ranką“,/deja Stalinas jau buvo miręs ir Andrius liko nepasveikintas/. Be to, prisiminė matęs, kaip visasąjunginėje stovykloje jos rinktinės nariai šaukštais rijo raudonus ir juodus ikrus. Tai bent.


Apie treniruočių sąlygas minėjau. Kartu su treneriais darėme viską ką galėjome.


1986 m. būnant kvalifikacijos kėlimo kursuose, mane katedros vedėjas J.Damanskas nusivedė į Akademijos sporto kompleksą parodyti kur treniruojasi sunkiaatlečiai.


Prieš trisdešimt metų, šaltoje ir nuo krosnies prirūkusioje saliukėje, turint net labiausiai lakią fantaziją, nebūtum pagalvojęs, ką teks pamatyti. Žiūrėdamas į visa tai, krūtinėje jaučiau didelį pasitenkinimą ir džiaugsmą, - „kad męs buvome pirmieji“.


Baigęs studijas, vis dar domėjausi Akademijos sunkiaatlečių pasiekimais. Didelis smūgis buvo ankstyva Česlovo mirtis. Iš visos Lietuvos susirinkę jo auklėtiniai iš Šančių į Panemunės kapines nešėme klastingos ligos – vėžio auką. ąžuoliniame karste. Prisimenu ant duobės krašto pasakytus atsisveikinimo žodžius: - „Česlovai mes Tavo auklėtiniai, palydėję į amžinybę prisiminsime visą gyvenimą, ne tokį, ką priglaudžia Panemunės kapinių smėlis, o linksmą, gyvybingą, draugišką – kokį matydavome per treniruotes, varžybas ir gyvenime. Toks jis likęs mano atmintyje ir šiandien po pusės amžiaus.


Po keleto metų buvau pakviestas svečiu į sunkumų kilnojimo turnyrą treneriui Č.Gedminui atminti. Jis vyko naujo pastato pusrūsyje, su įvairiais treniruokliais ir įrengimais, treniruotėms pritaikytoje patalpoje.
Apie sunkiąją atletiką pakalbėdavome ir į gamybinę praktiką pas mane į kolūkį atvykusiais studentais J.Bakeliu, Vytautu Barkausku. Pasikalbėdavome ir su Akademijos auklėtiniu respublikos stipruolių čempionu A.Kirkliausku. Tačiau, metams bėgant, vis dažniau tenka išgirsti apie netektis. Iš gyvenimo traukėsi buvę garsūs respublikos atletai su kuriais vienaip ar kitaip teko bendrauti: A.Žukas, J.Vitkevičius, Pr. Pocius, J.Kavaliauskas ir t.t.


Iš mūsų trejeto likau vienas. Jaučiu pareigą truputį pakalbėti apie juos. Iš mūsų kurso sunkumų kilnotojų trejeto Juozas Šeštakauskas buvo vyriausias, gimęs 1928 m. Į Akademiją Juozas įstojo atsitarnavęs sovietinėje armijoje. Su tėvais gyveno Aleksote – Julijanavoje. Nors buvo smulkaus kūno sudėjimo, bet iš prigimties fiziškai stiprus. Jis – pagrindinis mūsų komandos lengviausias svoris, nors dažnai prieš varžybas tekdavo numesti 3-4 kg. viršsvorio. Studijos sekėsi puikiai. Baigęs įstojo į Vet. Moksl. Tiriamąjį institutą, apsigynė disertaciją ir dirbo mokslinį darbą.


Adolfas Lapeika /Adolis/ gimęs apie 1930 m. nors truputį užsikirsdavo kalba dainuodavo labai gerai. Studijos sekėsi vidutiniškai, bet buvo tikras sunkumų kilnojimo fanatikas. Be to turėjo labai smagią ranką ir nebojo jokių agresorių. Štai vienas toks epizodas. Akademijoje šokiai tada vykdavo centrinių rūmų foje /kolonų salėj/, kadangi pas mus dauguma studentų buvo vyrai tai ateidavo panelių, iš senamiestyje buvusios, medicinos mokyklos, bei vietinių iš Vilijampolės. Tačiau deja įprato lankytis ir vietiniai „kavalieriai“, kurie nepasižymėjo kultūra: ateidavo gerokai įkaušę, keikdavosi, užgauliai kabindavosi prie studentų, kurie nebuvo įpratę konfliktuoti. Tvarką daryti ėmėsi Adolis. Vieną vakarą , pradėjus šiems siautėti, buvo užrakintas įėjimas, o jis pradėjo, pasigavęs po vieną, „apdoroti svečius“. Prisijungus ir kitiems studentams, Vilijampolės „chebrai“ buvo suruošta tikra „Baltramiejaus naktis“. Po šio įvykio daugiau pas mus šokiuose jie nebesirodė. Apie šį įvykį kalbėjo dar kelios studentų kartos.
Mūsų trejetas buvome dar vieno labai svarbaus įvykio dalyviai. Pradėsiu nuo 1989 m. sausio 14 d. šeštadienio veterinarijos akademijos savaitraščio „Gyvulininkystės specialistas“ N.1 /953/ docento K.Trainio vedamojo straipsnio “Istorijos puslapiai pasakoja”.

„Lietuvos veterinarijos gydytojų sąjunga“ buvo įkurta 1923 metais. Taigi šiemet sukanka 66 metai nuo šios Sąjungos įkūrimo.Po karo sąjungos veikla kaip ir daugelis nepriklausomos Lietuvos laikais įkurtų sąjungų ir draugijų/ netgi nepolitinių/ valdžios nebuvo palaikomos /net draudžiamos/ ir todėl pamažu išblėso. Paskutinis suvažiavimas įvyko 1958 m., o po to suvažiavimai jau nebuvo šaukiami. Akademijos kiemo viduryje auga paskutinio veterinarijos gydytojų suvažiavimo delegatų pasodintas ąžuolas. Jam jau 31 metai, tiek pat metų Lietuvos veterinarijos gydytojai gyvena be savo profesinės organizacijos. Tautinio atgimimo sąjūdis vėl pažadino viltį ir norą atkurti šią sąjungą”. Tuo baigiu ištrauką iš straipsnio ir noriu pratęsti mintį.


1958 m. pavasarį baigė studijas mūsų XVII – toji veterinarijos gydytojų laida /šiemet sukanka 50 metų/. Nors dar nebuvome išlaikę valstybinių egzaminų, neturėjome diplomų, bet buvome pakviesti dalyvauti XX – jame vet. gydytojų sąjungos suvažiavime, kuris vyko naujai pastatytoje žaidimų salėje. Jam atžymėti buvo nutarta Akademijos kieme pasodinti ąžuoliuką. Administracija paruošti duobę įpareigojo dėstytojui Č.Gedminui. Jo nuomone tam geriausiai tikome trys absolventai – Lietuvos aukštųjų mokyklų žaidynių sunkumų kilnojimo čempionai.


Iškasus duobę ir susirinkus suvažiavimo delegatams;įstatę ąžuoliuką pradėjome apkasinėti. Bet, tarp delegatų buvęs, prieš porą metų baigęs gydytojas – aspirantas Ign. Balčiūnas pareiškė, kad sodinti privalo daktarai o ne studentai. Mes perdavėme jam, atrodo dar Raseinių rajono vyr. vet. gydytojui Miliauskui kastuvus ir jie pabaigė mūsų pradėtą darbą. Todėl negaliu sakyti “mes pasodinome”, o tik “mes sodinome”. Docentas K.Trainys rašo: - “Jam jau 31 metai”. Tiek metų buvo praėję po pasodinimo, o tada, kiek prisimenu, galėjo būti jau ne mažiau 10 metų. Taip likimas lėmė, kad po 31 metų teko dalyvauti 1989 m. sausio 14 d. Veterinarijos Akademijoje įvykusio gydytojų sąjungos atkūrimo XXI suvažiavimo delegatu.


Darbas ir diskusijos vyko jau tautinio atgimimo dvasia. Buvo apsvarstytas Liet. vet. gyd. sąjungos įstatų projektas, priimta suvažiavimo rezoliucija. Bet didžiausią įspūdį paliko, kai buvusio mūsų sunkumų kilnotojo, mokslininko Bernatonio paraginti pirmą kartą Akademijos iškilmių salėje užtraukėme Lietuvos himną. Iš pradžių nedrąsiai o vėliau vis tvirčiau ir darniau.


Per ilgas okupacijos sutemas, mūsų kolegų širdyse ir sąmonėje dar nebuvo išsitrynę V.Kudirkos “Tautinės giesmės” žodžiai ir gaidos.


Suvažiavimo nuotrauka

Gražiai klesti ir lapoja prieš 50 metų mūsų sodintas ąžuolas.

Aš, “Paskutinis Mohikanas” linkiu, kad galingi vyrai – ąžuolai dar ilgai ant potilčio garsintų mūsų Alma Mater.

Marijampolė 2008 m. birželis

Iš seno albumo

Čempionai


1956 m. aukštųjų mokyklų žaidynių sunkumų kilnojimo čempionai 
 

1956 m. Kauno miesto sunkumų kilnojimo komandinių varžybų nugalėtojai LVA I v. Čempionai: iš kairės į dešinę. J. Šeštakauskas, J. Sabeckas, A. Lapeika, Č. Gedminas, A. Stonkus


Varžybose1. Spaudimas

2. Rovimas 3. Stūmimas


Treniruotėje

2008 birželis, Marijampolė

Į viršų...


© 2009-03-19, Jolanta Klietkutė | 15polia@gmail.com